Minder administratieve belasting en kortere wachtlijsten: “Uiteindelijk moet het op de beleidstafel worden opgelost”