Chronische zorg

Omschrijving

Na een succesvolle workshop op de POH-dag (2023), hebben we Schiedams LEF opnieuw bereid gevonden om een bijeenkomst voor ons te organiseren rondom het thema ‘roze ouderen’. Dit zijn de ouderen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel zijn (LHBTI-Q). Een soms vergeten groep in de huisartsenpraktijk. Wist je dat veel ouderen ‘weer terug de kast in gaan’ zodra ze niet meer zelfstandig kunnen wonen? En ook thuiswonende ouderen kunnen zich moeilijk uiten of zichzelf zijn.

Hoe ga je op een professionele manier met de ‘roze ouderen’ om? Krijg inzichten in het leven van deze ouderen, en handvatten om deze doelgroep goed te begeleiden.

Doelstelling

  • Inleven in ouderen die tot de LHBTI-groep behoren.
  • Inzicht krijgen in wat deze ouderen hebben meegemaakt. De geschiedenis rondom LHBTI wordt in kaart gebracht, inclusief cijfers, wetgeving, discriminatie.
  • Een beeld krijgen van het leven van een transgender man en een homoseksuele oudere. Twee ervaringsdeskundigen bespreken onderwerpen als schaamte, geheimen, ontkenning, hulp van artsen, religie en de rol van familie.
  • Het krijgen van tips voor de omgang met LHBTI-patiënten in de huisartspraktijk.

Docent

Schiedams LEF bestaat uit Sandy Kardolus en Carolien Kruijs, beiden afkomstig uit het onderwijs. Zij geven al jaren gastlessen en workshops over seksuele- en genderdiversiteit.

Programma

De avond start met het interactieve Geboortespel. Hierbij zal de geschiedenis rond LHBTI (lesbisch/homo/bi/transgender/intersekse) verteld worden en verplaatsen we ons in het leven van ‘roze’ ouderen.

We vervolgen het programma met verhalen van twee ervaringsdeskundigen op het gebied van genderdysforie en homoseksualiteit in de jaren ‘70. We bespreken de uitdagingen in hun leven. Hierbij komen onderwerpen aan bod als schaamte, geheimen, ontkenning, hulp van artsen, religie en de rol van familie.

Als afsluiting delen we tips voor de omgang met LHBTI-patiënten in de huisartspraktijk.

Uiteraard is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

 

17.30 uur Ontvangst met maaltijd

18.00 uur Aanvang scholing

21.00 uur Einde scholing

Doelgroep

Huisartsen en praktijkondersteuners somatiek en GGZ die deelnemen aan een of meerdere Zorgprogramma’s van  Rijnmond Dokters.

Inschrijfkosten

Geen inschrijfkosten voor de doelgroep.

Afmeldkosten

Bij verzuim en afmeldingen korter dan twee werkdagen voor aanvang van de scholing worden kosten in rekening gebracht. Kosten huisarts: 75 euro. Kosten POH: 50 euro.

Accreditatiepunten

ABC1 van de KNMG, V&VN, NVvPO en LV POH-GGZ 3 punten.