Chronische zorg

Omschrijving

CASPIR module 6 kan ook online gevolgd worden. Gewoon thuis achter uw computer, laptop of tablet. U ontvangt maandelijks een nieuwe casus via de digitale leeromgeving van het NHG.
Deelname aan deze e-learning vervangt éénmaal een module 6-avond voor de herregistratie.

CASPIR online duurt één kalenderjaar. U kunt op ieder moment beginnen. Start u bijvoorbeeld in oktober dan staan de casussen van januari tot en met september van dat jaar al klaar in de digitale leeromgeving. Na afloop van het kalenderjaar heeft u tot 1 april de tijd om de cursus af te ronden. Heeft u na het volgen van de CASPIR online recht op een CASPIR hercertificaat? Dan ontvangt u deze automatisch per e-mail ná 1 april en vóór 1 juni.
De Caspir online is voor huisartsen en praktijkondersteuners geaccrediteerd met 3 punten.

De doorlopen casussen worden niet beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. U krijgt na het beantwoorden van de vragen, direct terugkoppeling op het gegeven antwoord inclusief een onderbouwing. De casussen zijn zo opgezet, dat ze uw kennis van spirometrie borgen en verbeteren. De laatste casus is een toetsende casus, die u met een voldoende dient af te ronden.

De huisarts en de POH/PVK doorlopen dezelfde casussen. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen uitvoerder en beoordelaar.
LET OP: deze e-learning is géén duo-cursus! Zowel de huisarts als de POH/PVK dienen zich apart aan te melden voor de CASPIR online en de casussen op het eigen account te doorlopen.
EN: om de Caspir online te kunnen volgen, dient u de Caspir basiscursus (module 1 t/m 5) succesvol afgerond te hebben.

Inloggen e-learning
Nadat u zich heeft aangemeld, krijgt u de code (en instructie) toegestuurd door de scholingscoördinator.
LET OP: U dient deze code vóór 1 december 2023 te activeren op de website de CAHAG. Uiterlijk 31 maart 2024 dient u alle casussen doorlopen te hebben.

Doelstelling

Het doel van de online scholing is het beoordelen van de uitvoering van spirometrietests en de interpretatie daarvan na de CASPIR-training te waarborgen. De online scholing is mede gebaseerd op de NHG-standaarden COPD en astma bij volwassenen en bouwt verder op de CASPIR-cursus.

Programma

U ontvangt maandelijks een email wanneer er een nieuwe casus klaarstaat. Per casus zult u ongeveer 15 minuten kwijt zijn. In totaal kost deze e-learning u circa 3 uur. Na het doorlopen van alle 12 casussen, ontvangt u de 3 accreditatiepunten.

Doelgroep

Huisartsen en praktijkondersteuners die deelnemen aan het Zorgprogramma Astma/COPD van Rijnmond Dokters.

Inschrijfkosten

Geen inschrijfkosten voor de doelgroep. Op het moment dat u de module niet volledig heeft afgerond, worden de kosten (€ 97,50) achteraf aan u doorberekend. Dit doen we door het bedrag in te houden op uw uitkering ketenzorg van het 2e kwartaal van 2024.

Accreditatiepunten

KNMG 3 NVvPO 3 V&VN 3
15 december 2022

Caspir online 2023

23 januari 2023

E-learning Basisprincipes Spirometrie (voorheen Opfriscursus spirometrie)

14 februari 2023

Online kennisbuffet POH: Herken atriumfibrilleren

17 april 2023

Stoppen-met-roken scholing – Volledige verdieping

24 november 2022

Stoppen-met-roken scholing – Volledige verdieping

14 april 2023

ONLINE: Scholing Diabetische voet, perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en neuropathie

5 januari 2023

Online Startcursus insulinetherapie

13 december 2022

Caspir module 6 (2023)

12 september 2023

Provocatieve coaching: begeleiding met humor en vanuit contact