MTVP

Omschrijving

In de opleiding tot Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) leren doktersassistenten  zelfstandig de situatie in te schatten en zorg te verlenen bij 15 geselecteerde veelvoorkomende klachten. Zo wordt de huisarts ontlast en kan de assistent zich door ontwikkelen. In de opleiding staan de volgende onderwerpen/ingangsklachten centraal:

Module KNO
 • Het gezonde oor
 • Acute keelpijn
 • Epistaxis
 • Acute rhinosinusitis
Module Traumatische wonden en bijtwonden
 • Traumatische wonden (schaaf- scheur- en snijwonden)
 • Bijtwonden
Module Brandwonden
 • Eerste graads brandwonden
 • Oppervlakkige tweede graads brandwonden
Module Inversietrauma enkel
Module Kleine kwalen
 • Acute urticaria
 • Insectenbeten
 • Tekenbeten
 • Tand door lip
 • Cystitis
 • Teenletsel II-V
 • Subunguaal hematoom

Tijdens de opleiding staan de ingangsklachten centraal. Bij elke ingangsklacht worden volgende leerlijnen doorlopen:

 • Leerlijn ABCDE
 • Leerlijn Vaardigheden
 • Leerlijn Communiciatie met patiënten
 • Leerlijn Registreren
 • Leerlijn Overleg met de huisarts

Daarnaast wordt per klacht de achtergrond, anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnose, beleid en protocol doorlopen. Om alle vaardigheden goed eigen te maken wordt gebruik gemaakt van rollenspellen, eigen casuïstiek en werkplekgerelateerde opdrachten.

Na de theorie en de vaardigheden geoefend te hebben in de bijeenkomsten, moet een stage worden gelopen. Het zelfstandige uitvoeren van medische handelingen staat dan centraal. In deze periode moeten alle genoemde klachten en vaardigheden minimaal driemaal zelfstandig goed uitgevoerd worden en afgetekend worden door de aanwezige huisarts. De huisarts dient hiervoor de nodige begeleiding te geven. Tijdens de stageperiode vindt ook een terugkomdag plaats.

Na de stage vindt het praktijkexamen plaats. Bij het volbrengen van het examen is de SOH geslaagd en ontvangt hij/zij een diploma. Om het diploma te kunnen verlengen en om bekwaam te blijven, dient de SOH iedere twee jaar te hercertificeren. Dat kan door het volgen van bijscholingen, het SOH-congres en het volgen van de (verplichte) basismodule.

Doelstelling

Door een consequente opbouw van de opleiding wordt de deelnemer getraind om zelf ook consequent te handelen. We leiden de SOH op om zelfstandig na te denken. Het complete competentieprofiel waaraan de leerdoelen zijn opgehangen vindt u op https://www.leerpuntkoel.nl/nascholing.html/scholing/3420/opleiding-spreekuur-ondersteuner-huisarts-soh—zwijndrecht

Docent

Anita Didier en Sawadi Huisman

Programma

Let op! U dient bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Dag 1 van 9.30-16.30 uur: Inleiding, KNO en traumatische wonden en bijtwonden

Dag 2 van 9.30-16.30 uur: Brandwonden, inversietrauma enkel en kleine kwalen

Dag 3 van 11.00-16.00 uur : Theorie examen en lichamelijk onderzoek

Na het behalen van het theorie-examen en het peer assessment lichamelijk onderzoek kan de stage beginnen. Op de werkplek gaat de SOH onder begeleiding patiënten zien.

Dag 4 van 09.30- 12.30 uur: Oefendag praktijkexamen tijdens stage

Praktijkexamen: Deze wordt ingepland zodra de cursist klaar is met de stage

 

Doelgroep

LET OP: deze scholing wordt georganiseerd in het kader van MTVP. Aangezien deze scholing over een langere periode plaatsvindt, kunnen alle praktijken die deelnemen in het project zich hiervoor aanmelden, onafhankelijk van het kwartaal waarin gestart wordt met het project. 

Doktersassistenten werkzaam bij praktijken, die deelnemen aan het project Meer Tijd Voor de Patiënt. (MTVP)

Inschrijfkosten

Geen inschrijfkosten voor de doelgroep.

Afmeldkosten

Bij verzuim en afmeldingen korter dan twee werkdagen voor aanvang van de scholing worden kosten in rekening gebracht.

Accreditatiepunten

29 accreditatiepunten