Rijnmond Dokters, Samergo en de afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC slaan met de datacoalitie de handen ineen om door data gezondheidsverschillen in Rotterdam terug te dringen. De datacoalitie brengt de huisartsenzorg in beeld. “Hoe breder het inzicht in de huisartsenzorg op lokaal, wijk en regionaalniveau hoe beter het beleid afgestemd kan worden op de dagelijkse praktijk. De start van de datacoalitie is een grote stap in het professionaliseren van de zorg." 

Waarom een datacoalitie?

Mensen en middelen in de zorg zijn schaars. Meer zicht op de zorgvraag kan helpen om een goede aansluiting tussen vraag en aanbod te realiseren. Hierbij staat het gebruik van data centraal. Vanuit verschillende regionale partners is het de wens om databronnen uit verschillende domeinen te verbinden en te analyseren om zo meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van zorg en welzijn. Met dit inzicht kunnen vervolgens gezamenlijke plannen en interventies in de wijk worden opgezet. 

We stimuleren datagedreven werken: het inzetten van data om de zorg en ondersteuning beter te organiseren.

Wat kan het u opleveren?

  • Inzicht door overzicht: de data wordt overzichtelijk weergegeven in een dashboard
  • Inzicht in prevalentie en zorggebruik in de wijk
  • Verbinding van huisartsendata met andere databronnen
  • Praktische vertaling hoe de organisatie van zorg verbeterd kan worden

Rijnmond Gezond Database

De datacoalitie maakt gebruik van de huisartsendata uit de Rijnmond Gezond Database. Staat u ervoor open om uw data voor onderzoek te delen? Lees meer over Rijnmond Gezond en meld u aan!

Waar houdt de datacoalitie zich mee bezig?

Het hoofddoel van de datacoalitie is het terugdringen van gezondheids- en zorggebruikverschillen in de regio Rotterdam. Hiervoor worden kleine stappen gezet in de vorm van kortlopende projecten, bedoeld om door te doen en te leren meer inzicht te krijgen in het samenbrengen van data en dit op de juiste wijze toe te passen. Onderstaande subdoelen zijn hierbij erg belangrijk.

Dashboard Zorg en Jeugd

De datacoalitie is gestart met een dashboard voor de jeugd. We gebruiken en verbinden hiervoor huisartsendata uit de Rijnmond Gezond Database op wijkniveau en openbare data. Zo hebben we inzicht in prevalentie van aandoeningen van de jeugd (ICPC-codes L, P en Z) en redenen waarom de jeugd naar de huisarts komt. Op basis van deze inzichten gaan we in gesprek met huisartsen, POH’s, wijkmanagers en professionals uit andere domeinen.

De artikelen hieronder geven een inkijkje in het dashboard en bespreken interessante inzichten.

Wilt u ook een bijdrage leveren?

Delen van HIS data

De Rijnmond Gezond database bestaat uit de elektronische medische dossiers die gepseudonimiseerd uit het HIS worden gehaald. Om een goede representatie van de inwoners in de regio te krijgen, is het van belang dat zoveel mogelijk huisartsen uit de regio zich aansluiten. Staat u er ook voor open om uw data te delen?

Input van de huisarts

Als huisarts kunt u input leveren voor concrete onderzoeksvragen die geschikt zijn voor een kortlopend project. Wat speelt er in uw wijk? Tegen welke problemen loopt u aan? Veel vraagstukken uit de praktijk kunnen worden opgehelderd aan de hand van data.

Wilt u met ons meedenken? Of heeft u input voor interessante projecten? Neem dan contact op met projectleider Willemijn Looman, [email protected].

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project en de datacoalitie kunt u terecht bij projectleider Willemijn Looman, [email protected].