GGZ

22 juni 2023

Stroomschema crisisdienst GGZ – 05.2023

30 september 2022

Aanmeldformulier complexe casuïstiek volwassenen GGZ

Aanvullende blik op GGZ-casuïstiek   Elke drie weken organiseert de Parnassia Groep een digitale overlegtafel waar huisartsen, het sociaal wijkteam en GGZ-aanbieders complexe casuïstiek bespreken. In dit […]
1 juli 2022

Triage-instrument vraagwijzer

1 juli 2022

Jongerenloket en wijkteams

1 juli 2022

Informatieblad voor professionals: contactgegevens wijkteams Rotterdam

1 juli 2022

Adressenlijst vraagwijzer Rotterdam

1 juli 2022

Aanmelden wijkteam Rotterdam

1 juli 2022

Samenwerking wijkteams en huisartsen

1 juli 2022

AQ-vragenlijsten