Team op orde

29 juni 2023

Werkinstructie nieuwe medewerker DA of POH

29 juni 2023

Werkinstructie nieuwe huisarts of waarnemer

29 juni 2023

Prikaccident protocol

29 juni 2023

Praktijkafspraken en taakverdeling assistentes

29 juni 2023

Overzicht vaccinaties per werknemer

29 juni 2023

Overzicht interne overlegstructuren

29 juni 2023

Overzicht gevolgde nascholingen

29 juni 2023

Opsomming overzicht mondelinge werkafspraken

29 juni 2023

Functieomschrijving POH Somatiek