Bevestiging afzien van deelname zorgprogramma Astma