Protocollen infectiepreventie o.a. handhygiëne, bloedcontact, beschermmiddelen