single-event

Omschrijving

U hebt voor het MTVP-onderdeel ‘voeren van het andere gesprek’ gekozen voor het 4Domeinen-model. In deze startbijeenkomst introduceren we het 4Domeinen model en wordt het vervolg van het traject toegelicht. Per praktijk nemen 2 medewerkers deel aan deze startbijeenkomst. In elk geval een huisarts en een POH somatiek of GGZ (of evt. een andere medewerkers die hier een belangrijke rol in heeft). U ontvangt direct handvatten waar je mee aan de slag kunt. Het zal een interactieve avond worden.

Doelstelling

Na afloop van de bijeenkomst:

  • Weet u met welk doel het 4D-model ontwikkeld is, wat het inhoudt, hoe u het kunt toepassen in de praktijk
  • Heeft u ervaren hoe het 4D-model in te zetten is om bijvoorbeeld structuur te geven, de patiënt keuzes te laten maken en verbanden duidelijk te maken
  • Bent u op de hoogte van het vervolg van de ‘4D interventie’; de online training, de workshop gesprektechnieken, de begeleiding door Verpleegkundig Consulenten
  • Heeft u eerste ideeën opgedaan over wat 4D kan betekenen voor de praktijk en hoe u het hele team gaat betrekken
  • Heeft u antwoord gekregen op uw vragen

Docent

Hanneke Chardon, kaderhuisarts GGZ en opleider/trainer

Barbara Blommerde, projectleider MTVP en KBZ

Suzy Alves, Verpleegkundig Consulent

Programma

17.30 uur inloop met maaltijd
18.00 uur start scholing
19.30 uur pauze
21.00 uur einde scholing

Doelgroep

LET OP: deze scholing wordt georganiseerd in het kader van MTVP. Alleen als u zich aanmeldt in het kwartaal waarin uw praktijk start met MTVP, telt deze scholing mee in de voorwaarden.

Per praktijk minimaal 2 deelnemers: een huisarts bij voorkeur met een POH (somatiek en GGZ) en maximaal 5 deelnemers;

Inschrijfkosten

Geen inschrijfkosten voor de doelgroep.

Afmeldkosten

Bij verzuim en afmeldingen korter dan twee werkdagen voor aanvang van de scholing worden kosten in rekening gebracht.

22 september 2023

Startbijeenkomst werken met 4 domeinen- model

21 september 2023

ACT introductiecursus

19 september 2023

Ondervoeding bij kwetsbare ouderen

19 september 2023

ONLINE: Afnemen en interpreteren van de MMSE en de RUDAS

19 september 2023

Werken met het gezondheidsplan in de ouderenzorg

19 september 2023

ONLINE: Startscholing Ouderenzorg 2024

15 september 2023

Lean verdieping

15 september 2023

Lean Basis

14 september 2023

NHG Praktijkaccreditatie in Vogelvlucht (her-accreditatie)