De palliatieve kit en hoe we de inzet ervan kunnen voorkomen met proactieve zorgplanning