Het meekijkconsult van Rijnmond Dokters biedt huisartsen de mogelijkheid om (medisch) specialistische zorg te consulteren in de huisartsenpraktijk. Zowel de huisarts als de specialist ontvangen hiervoor een vergoeding. Het eigen risico van de patiënt wordt niet belast. Een waardevolle aanvulling op de zorg die uw praktijk levert in de wijk.

Een medisch specialist kan naar de praktijk komen of u maakt gebruik van een digitale consultatie via de beveiligde omgeving van VIPLive. Door een koppeling met uw HIS worden de gegevens automatisch en beveiligd overgedragen. U blijft hoofdbehandelaar, waarbij de medisch specialist of kaderarts geconsulteerd wordt voor zijn of haar expertise.

Welke prestatie wordt van u verwacht?

Vanaf 2022 zijn de voorwaarden om mee te doen aan het meekijkconsult opgenomen in het contract met Rijnmond Dokters:
• u maakt actief gebruik van het meekijkconsult via VIPLive.
• u werkt mee aan de dataverzameling (10 minuten per kwartaal).
• u vult twee keer per jaar een enquête in (10 minuten per jaar).