Chronische zorg

De bestaande zorgprogramma’s voor chronische ziekten worden verlengd met 2 jaar. Afspraken over inclusie en de inhoud van het zorgprogramma zijn regionaal gelijk en hier na te lezen. Voor declaratie, verwijzing en uitbetaling aan praktijk en ketenpartners wordt in de hele regio gewerkt met VIP Calculus. De registratie van uw zorg blijft verlopen via uw HIS-systeem. Is dat systeem onbekend voor uw praktijk? Dan begeleiden we u graag bij het gebruik ervan.

Aanbod
Welk aanbod levert Rijnmond Dokters of de partij waar u de zorg contracteert?

 • scholing en ondersteuning in de praktijk.
 • het keteninformatiesysteem VIP Calculus, inclusief declaratie-, inzicht- en samenwerkingsmodules.
 • het netwerkinformatiesysteem van VIP Calculus. Dit omvat de volgende functionaliteiten:
  • beeldbellen.
  • spreekuurvoorbereidende vragenlijsten.
  • melding van meetwaarden.
  • aanvragen van consultaties/meekijkconsult.
  • netwerkvorming rondom kwetsbare patiënten.
  • afspraaksysteem met paramedici over doorverwijzing en overdracht van informatie.
 • spiegel- en benchmarkbijeenkomsten.
 • doorontwikkeling van het programma.

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden voor uw praktijk? Stuur uw vraag naar info@rijnmonddokters.nl en u krijgt snel antwoord.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rijnmond Dokters of neem contact op met de organisatie waar u lid van bent.

Rijnmond Dokters is het samenwerkingsverband van:

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500