Astma/COPD

De zorgprogramma’s Astma en COPD zijn vastgesteld door de vakgroep Chronische Zorg van Rijnmond Dokters. De protocollen en richtlijnen zijn gebaseerd op de vigerende standaarden (LAN, NHG). Daarnaast worden er afspraken gemaakt met eerste- en tweedelijns ketenpartners over het door- en terugverwijzen van patiënten.

Het zorgprogramma COPD wordt gefinancierd met een integraal tarief, waarbij de zorg voor de patiënten, behorende tot dit zorgprogramma, een vaste vergoeding per patiënt kent. Het integrale tarief wordt via Rijnmond Dokters aan huisartsen en ketenpartners uitbetaald.

Het zorgprogramma Astma is een aanvulling op het zorgprogramma COPD. Voor de zorg van de astmapatiënten die tot het zorgprogramma behoren, is er eveneens een vastgestelde vergoeding.

Welke prestatie wordt van u verwacht?

  • U conformeert zich aan het zorgprogramma Astma/COPD.
  • Bij een longaanval handelt u volgens de afspraken in het Longaanval Actieplan.
  • Ten behoeve van het uitvoeren van de spirometrie volgen u, de POH-S/ VS/PA of andere praktijkmedewerkers de CASPIR-cursus en de bijbehorende scholingsactiviteiten.
  • U werkt volgende de uitgangspunten van persoonsgerichte zorg.

Tarief

De tarieven staan nog niet vast. Alle leden van Zonboog, Gezond op Zuid, Het Netwerk en IZER worden hier later over geïnformeerd. Bent u geen lid van één van deze zorggroepen stuur dan een mail aan, info@izer.nl.

Meer weten?

Meer informatie over de inhoud van het zorgprogramma en de daarin opgenomen verrichtingen vindt u hier.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rijnmond Dokters of neem contact op met de organisatie waar u lid van bent.

Rijnmond Dokters is het samenwerkingsverband van:

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500