Zorgprogramma CVRM

Het zorgprogramma CVRM is vastgesteld door de vakgroep Chronische Zorg van Rijnmond Dokters. De protocollen en richtlijnen zijn gebaseerd op de vigerende richtlijnen (NHG, Vitale vaten). Daarnaast worden er afspraken gemaakt met eerste- en tweedelijns ketenpartners over het door- en terugverwijzen van patiënten.

Het zorgprogramma CVRM wordt gefinancierd met een integraal tarief waarbij de zorg voor de patiënten, behorende tot dit zorgprogramma, een vaste vergoeding per patiënt kent. Het integrale tarief wordt via Rijnmond Dokters aan huisartsen en ketenpartners uitbetaald.

Welke prestatie wordt van u verwacht?

  • U conformeert zich aan het zorgprogramma CVRM.
  • U werkt actief mee aan het streven om 20% van de CVRM-zorg op afstand (digitaal) te leveren. Hierbij wordt gestart met de thuistensiemeting.
  • U stimuleert het gebruik van het persoonlijk gezondheidsplan bij patiënten waarbij dit een meerwaarde heeft.

Tarief

De tarieven staan nog niet vast. Alle leden van Zonboog, Gezond op Zuid, Het Netwerk en IZER worden hier later over geïnformeerd. Bent u geen lid van één van deze zorggroepen stuur dan een mail aan, info@izer.nl.

Meer weten?

Meer informatie over de inhoud van het zorgprogramma en de daarin opgenomen verrichtingen vindt u hier.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met IZER of neem contact op met de organisatie waar u lid van bent.

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500