Diabetes

Het zorgprogramma diabetes is vastgesteld door de vakgroep Chronische zorg van Rijnmond Dokters. De protocollen en richtlijnen in het programma zijn gebaseerd op de vigerende standaarden van de NHG, NDF, LTA’s en, indien van toepassing, RTA’s. Daarnaast worden er afspraken gemaakt met eerste- en tweedelijns ketenpartners over het door- en terugverwijzen van patiënten.

Het zorgprogramma diabetes wordt gefinancierd met een integraal tarief, waarbij de zorg voor de patiënten, behorende tot dit zorgprogramma, een vaste vergoeding per patiënt kent. Op basis van contractafspraken ontvangen huisartsen en ketenpartners een vergoeding vanuit de regio-organisatie.  

Welke prestatie wordt van u verwacht?

  • U conformeert zich aan het zorgprogramma diabetes.
  • De samenwerkingsafspraken met de tweede lijn worden door u gerespecteerd.
  • U registreert de relevante episodes in het HIS ten behoeve van declaratie en kwaliteit.
  • U benut de uitgangspunten van Persoonsgerichte Zorg.

Tarief

De tarieven staan nog niet vast. Alle leden van Zonboog, Gezond op Zuid, Het Netwerk en IZER worden hier later over geïnformeerd. Bent u geen lid van één van deze zorggroepen stuur dan een mail aan info@izer.nl.

Meer weten?

Meer informatie over de inhoud van het zorgprogramma en de daarin opgenomen verrichtingen vindt u hier.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rijnmond Dokters of neem contact op met de organisatie waar u lid van bent.

Rijnmond Dokters is het samenwerkingsverband van:

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500