Krachtige Basiszorg

Met de integrale wijkgerichte aanpak ‘Krachtige Basiszorg’, is er in de huisartsenpraktijk meer tijd en aandacht voor patiënten met gestapelde medische en sociaal-maatschappelijke problematiek. Professionals uit het medische en sociale domein in de wijk leren van elkaar en werken beter samen om deze patiënten de juiste zorg te bieden. 

De module Krachtige Basiszorg heeft als doel om huisartsenpraktijken met patiënten uit achterstandswijken te ondersteunen. Zo kan iedere praktijk de kwaliteit van zorg leveren waar de bewoners recht op hebben en die nodig is om gezondheidsverschillen te verkleinen. 

Toekomstbestendige huisartsenzorg en Wijkmanagement

Met de modules toekomstbestendige huisartsenzorg en wijkmanagement is budget beschikbaar voor o.a. persoonsgerichte zorg en samenwerking in de wijk. Praktijken met een hoog percentage achterstandspatiënten kunnen daarbovenop extra financiering krijgen met de module Krachtige Basiszorg voor:  

  • Meer tijd voor de individuele patiënt (o.a. voor inzicht krijgen in achterliggende problematiek en begeleiding van de patiënt). 
  • Meer tijd voor samenwerking met de (sociale) partners. 
  • Aanpak specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld LVB, kwetsbare ouderen, EPA-patiënten, SOLK). 

Praktijken die mee kunnen doen aan Krachtige Basiszorg zijn hiervoor benaderd. U kunt zich hier niet voor aanmelden.

Lees hier meer over de module Krachtige Basiszorg.

Meer weten over de mogelijkheden voor uw praktijk? Stuur uw vraag naar info@rijnmonddokters.nl.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rijnmond Dokters of neem contact op met de organisatie waar u lid van bent.

Rijnmond Dokters is het samenwerkingsverband van:

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500