Toekomstbestendige huisartsenzorg (S3)

In de vorm van de s3 module ‘Toekomstbestendige Huisartsenzorg’ hebben LHV, InEen en Zilveren Kruis in 2021 afspraken gemaakt over een extra investering in huisartsenzorg. Deze module loopt door in 2022

Keuze uit 4 thema’s

Binnen de module zijn vier thema’s benoemd om u te ondersteunen bij het toekomstbestendig krijgen van de zorg in uw praktijk. Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding voor Toekomstbestendige Huisartsenzorg? Dan dient u minimaal deel te nemen aan één van de vier thema’s.

Heeft u in 2021 al deelgenomen aan de module TBHZ, dan kunt u óf een ander thema kiezen óf de verdieping aangaan binnen hetzelfde thema. Het aanbod van scholingen biedt hiervoor de mogelijkheid.

A: Meer zorg op afstand;

B: Andere organisatie van huisartsenzorg;

C: Meer persoonsgerichte zorg;

D: Efficiëntere praktijkvoering.

Welke prestatie wordt van u verwacht?

 • A. Zorg op afstand
  • U en/ of medewerkers van de huisartsenpraktijk neemt/ nemen deel aan minimaal 2  scholingen gerelateerd aan het thema Zorg op afstand.
  • U heeft aandacht voor de digivaardigheden van alle medewerkers in de praktijk.
  • U biedt patiënten de mogelijkheid om digitaal meetwaarden aan te leveren.
  • U stimuleert actief het gebruik van e-consultatie door patiënten, waarbij de groep patiënten met lage gezondheidsvaardigheden (laaggeletterd/ lage digivaardigheden) specifieke aandacht krijgt.
 • B. Andere organisatie van de huisartsenzorg
  • U neemt deel aan gerelateerde scholingen, met als onderwerp ‘Efficiëntere praktijkvoering’. Aanbevolen wordt de scholing: Organiseer je praktijk: taken, doelen en tijd.
  • U stelt een projectplan op met verbeterpunten (t.o.v. huidige taken en verantwoordelijkheden).
  • Daarnaast monitort u het werkplezier van de professionals, bijvoorbeeld door het
  • Uitvoeren van de teamontwikkelingsmonitor (zoals beschikbaar bij NPA).
  • De deelnemende praktijk kan de inzet van extra uren voor HA praktijk op verschillend functie niveaus inzichtelijk maken.  
 • C. Meer persoonsgerichte Zorg
  • Huisartsen en praktijkmedewerkers volgen een (digitale) scholing (bij voorkeur op de praktijk) over de meerwaarde en uitgangspunten van persoonsgerichte zorg.
  • Praktijk maakt gebruik van een gespreksinstrument (bijv. 4 bollen model, 4D model, Spinnenweb,  Battery instituut);  
  • Het ontwikkelen van een (digitale) sociale kaart. De praktijk heeft op wijkniveau de belangrijkste stakeholders in kaart gebracht;  
  • Het monitoren van patiënt tevredenheid (bijv. d.m.v. enquêtes van de NPA).  
 • D. Efficiëntere bedrijfsvoering
  • Neemt deel/ heeft kortgeleden deelgenomen aan de ICT praktijkscan.
  • In uw praktijk wordt het digitaal afspraken maken actief gestimuleerd.
  • U neemt deel aan een scholing gerelateerd aan efficiëntere praktijkvoering (denk aan een workshop LEAN-management).

Scholing

De scholingen die beschikbaar zijn voor de module Toekomstbestendige huisartsenzorg staan in de scholingskalender. Bij categorie kan module TBHZ worden geselecteerd, dan komen de scholingen naar voren die er zijn voor de module TBZH. In de tekst van de scholing is te zien voor welk thema de scholing passend is. Ook binnen de E-learning kunt u zoeken op tbhz en dan krijgt u de modules passend bij de TBHZ.

Aanmelding, aanlevering, declaratie en verantwoording

Deelname aan de module Toekomstbestendige huisartsenzorg is voor huisartsenpraktijken met een getekend contract bij Rijnmond dokters en uitsluitend voor praktijken met Zilveren Kruis als Preferente verzekeraar. Eenmaal per jaar (1 januari) kan de praktijk zich via Rijnmond dokters aanmelden voor deelname aan deze module.

Elk kwartaal levert de huisartsenpraktijk de patiëntenlijst (tabblad segment 3) aan bij Rijnmond dokters.

De declaratie van de module TBHZ verloopt direct tussen de praktijk en Zilveren Kruis (en niet via Rijnmond Dokters). De prestatie Toekomstbestendige huisartsenzorg kan per kwartaal gedeclareerd worden op basis van de ION.

Aan het eind van het jaar vraagt Rijnmond dokters om een verantwoording van de eisen die gesteld zijn voor de module. De verantwoording verloopt via een online verantwoordingsformulier.

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie. Of stuur een mail aan, info@rijnmonddokters.nl .

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rijnmond Dokters of neem contact op met de organisatie waar u lid van bent.

Rijnmond Dokters is het samenwerkingsverband van:

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500