Nieuws

Hoe blijft de toekomst van een huisarts toegankelijk en aantrekkelijk?

Afgelopen zomer heeft Rijnmond Dokters een enquête uitgestuurd onder haar leden. Huisartsen uit de regio, haar personeel en de werknemers van Rijnmond Dokters vulden een vragenlijst in over de toegankelijkheid van huisartsenzorg. De resultaten van de enquête worden gebruikt om de plannen van Rijnmond Dokters voor de komende jaren aan te scherpen. Kristel Fraaij, voorzitter van het bestuur bij Rijnmond Dokters, geeft een toelichting op de kadernota die geldt vanaf 2023.

Ontregelde zorg

 “De toegankelijkheid van zorg leeft bij ons allemaal”, legt Kristel uit. “De vraag is: op welke thema’s kan Rijnmond Dokters het verschil maken?” De thema’s die Kristel aanhaalt, zijn: arbeidsmarkt, praktijkvoering, ontregelde zorg en de zorgvraag. Onder de huisartsen kwam vooral naar voren dat Rijnmond Dokters veel kan doen op het thema ontregelde zorg. De medewerkers van Rijnmond Dokters gaven juist aan dat er op de thema’s arbeidsmarkt en praktijkvoering veel behaald kan worden.

Kristel vervolgt: “De vraag van de leden was of we op het thema ontregelde zorg het gesprek kunnen aangaan met Zilveren Kruis, de thuiszorg, GGZ en de ziekenhuizen om te kijken wat we kunnen organiseren om de zorg in een huisartsenpraktijk werkbaarder te maken. We zijn op dit moment in gesprek met Zilveren Kruis om te kijken of het mogelijk is dat we een regionale pilot starten op het gebied van preventiebeleid of hulpmiddelen. Daarnaast voeren we nu gesprekken met ziekenhuizen over de afstemming van herverwijzing en het afschuiven van taken.”

GGZ

Een ander probleem wat ook binnen de ontregelde zorg past, zijn de enorme wachttijden bij GGZ. Dit zorgt voor veel druk op de huisartsenzorg. Kristel: “Rijnmond Dokters heeft een actieve vakgroep GGZ. Deze vakgroep zit met de GGZ aan tafel om te kijken wat we kunnen doen aan de wachtlijsten, om te praten over overbruggingszorg en meekijkconsulten. Maar ook om het gebied van GGZ in kaart te brengen: wat is er eigenlijk al in Rotterdam? Ook vinden er verkennende gesprekken plaats met GGZ om regionaal zorgcoördinatie op te zetten, zodat een huisarts beter en sneller kan doorverwijzen. Vanaf 2023 willen we afspraken gemaakt hebben over de opzet van en afstemming met mentale gezondheidscentra.

Arbeidsmarkt

Op het thema arbeidsmarkt zijn ook plannen gemaakt voor de komende jaren. Dit gaat over personeelstekorten op alle vakken: de assistenten, artsen en POH’s. Rijnmond Dokters wil zich de komende jaren inzetten voor meer ondersteunend personeel in de regio. Kristel: “Dat begint al bij het werven van medewerkers in de huisartsenzorg, zoals op scholen of banenmarkten. Maar dit betekent ook dat Rijnmond Dokters de praktijken ondersteunen wanneer zij mensen willen opleiden. Je kunt een praktijk helpen met bijvoorbeeld stagebegeleiding of startscholing. Hoe meer mensen worden opgeleid, hoe meer mensen beschikbaar worden in de toekomst. Maar ook wat betreft de medewerkers die al werkzaam zijn in de zorg, is het belangrijk dat hun baan aantrekkelijk blijft. Dit kan bijvoorbeeld door scholingsprogramma’s uit te breiden en zo te blijven boeien, binden en enthousiasmeren.”

Pilot medisch servicecenter

Bij het thema praktijkvoering denkt Rijnmond Dokters na over het aantrekkelijker maken van het praktijkhouderschap. Kristel: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer praktijkhouders in de regio hebben? Er zijn plannen om een pilot op te zetten onder praktijken die dat willen voor een medisch servicecenter. Zo kunnen we kijken of je in een medisch servicecenter binnenkomende telefoontjes, e-consulten en administratieve werkzaamheden kunt verrichten. Zodat diegenen die zorg leveren ook echt zorg leveren en geen administratieve lasten hebben.”

De juiste zorg op de juiste plek

Het laatste thema is de zorgvraag. Kristel legt uit: “Samen met de gemeente gaan we kijken naar wat de juiste zorg op de juiste plek is. Er zijn namelijk veel vragen die thuishoren bij het sociale domein, maar alsnog in de huisartsenpraktijk terechtkomen. We hopen aan de hand van de module wijkmanagement de verbinding te creëren tussen de praktijk en het sociale domein. De wijkmanager ondersteunt hiermee de huisarts, zodat het voor iedereen duidelijk is wie waarheen kan met welke vraag. Het doel hiervan is dat de zorgvraag in de spreekkamer minder wordt.”

De urgentie in de kadernota ligt volgens Kristel met name bij het oplossen van de ontregelde zorg en de krappe arbeidsmarkt. De komende maanden zullen alle plannen verder ontwikkeld worden door de directie en het managementteam.

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500