Nieuws

Half miljoen subsidie voor ‘ACP in de eerste lijn’

Ouderenzorg

Het Advance Care Planning-gesprek (ACP) wordt steeds vaker in de huisartsenpraktijk gevoerd. Door dit gesprek worden de wensen en behoeften van ouderen in hun laatste levensfase besproken en vastgelegd. Om het ACP-traject een impuls te geven hebben de huisartsen in Rotterdam-Rijnmond met partners dit voorjaar een subsidieaanvraag bij Zorginstituut Nederland binnen het thema ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’ ingediend.”We zijn ontzettend trots dat de subsidie van bijna een half miljoen is toegekend”, aldus initiatiefneemster en huisarts Willemijn Edel. “Het is een mooie samenwerking tussen partijen in de stad op een thema dat ook echt speelt. Zeker tijdens de COVID-periode bleek hoe belangrijk het is dat afspraken rond bijvoorbeeld reanimatie en beademing zijn vastgelegd en gedeeld kunnen worden als mensen met spoed worden opgenomen.”
Met het ingediende project ‘ACP in de eerste lijn’ heeft IZER de ambitie uitgesproken dat 60% van de kwetsbare ouderen binnen twee jaar de wensen, keuzes, doelen en voorkeuren van zorg voor nu en in de toekomst bij de huisarts heeft vastgelegd. 

Stap voor stap naar resultaat 

“Dat vraagt heel wat van de verschillende partners zoals huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen”, zegt Claudia de Waard, programmacoördinator. De eerste stap in het project is het vastleggen van een gezamenlijke visie op ACP in de eerste lijn. Aan de hand van deze gedeelde visie wordt voor iedere wijk een plan van aanpak opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de lokale situatie. In dit plan worden ook de taken en rollen van betrokken zorgverleners zo duidelijk mogelijk beschreven. Als de samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd zetten we in op het verstevigen van het netwerk rondom de oudere. Door een breed gedragen plan van aanpak worden beslissingen in overleg met organisaties in het wijknetwerk genomen en geëvalueerd. Alle zorgprofessionals in het netwerk van de oudere worden uitgebreid voorgelicht en getraind in de ACP-aanpak. 

Vastleggen van keuzes 

Naast een goede samenwerking van verschillende organisaties rondom de ouderen is het juist vastleggen van wensen en beslissingen minstens zo belangrijk. Om de gemaakte afspraken te documenteren en inzichtelijk te maken wordt een ACP-dasboard aan VIPLive toegevoegd. Dit geeft niet alleen de betrokken zorgverleners en naasten, maar zeker ook de oudere rust.  

IZER heeft dit project opgezet met LaurensTopicus, SamergoGENERO (ouderenzorgnetwerk), Zilveren Kruis en Rotterdam eHealth agenda.  


Meer informatie 

Wilt u meer informatie over dit project neem dan contact op met: 

Claudia de Waard 
Coördinator Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen IZER 
c.dewaard@izer.nl 

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500