Nieuws

Minder administratieve belasting en kortere wachtlijsten: “Uiteindelijk moet het op de beleidstafel worden opgelost”

Voor de meeste huisartsen is de werkdruk toegenomen en bijna driekwart van de huisartsen vindt de werkdruk zelfs te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in augustus 2021 onder haar leden heeft laten uitvoeren. Reden genoeg om actie te ondernemen, vindt huisarts en tevens bestuurslid van de LHV afdeling Rotterdam, Shakib Sana. “Vanuit het bestuur van de LHV, afdeling Rotterdam, hebben we de website Ongepastezorg.nl opgericht.”, zegt Shakib. Hij is de drijvende kracht achter dit initiatief.

De website heeft als doel om de vragen die buiten de kerntaken van een huisarts liggen inzichtelijk te maken. Zodat de zorg weer passend gemaakt wordt en aantrekkelijk blijft voor alle collega’s. Shakib licht toe: “Op verschillende domeinen ligt druk op de zorg. We wilden weten op welk domein de meeste last ervaren werd. Welke taken liggen op het op het bordje van de huisartsen die eigenlijk ergens anders in de keten van de zorg thuishoren? Met deze website verzamelen we meldingen, maar stimuleren we collega’s tegelijkertijd om over een oplossing na te denken.”

De vijf domeinen van Ongepastezorg

Volgens Shakib zijn er vijf domeinen binnen de huisartsenzorg die te veel tijd kunnen kosten. Je hebt te maken met administratieve belasting, informatieverstrekking en overdracht van zorg: wat gebeurt er als je een patiënt hebt overgedragen naar een ziekenhuis/GGZ-instelling, of wanneer de patiënt van het ziekenhuis of GGZ-instelling weer terugverwezen wordt naar de huisarts. Shakib vervolgt: “Het vierde domein is de overheid, dit zijn wetten en regels waar je je als zorgverlener aan moet houden, maar die jou wel weer tijd kunnen kosten, denk bijvoorbeeld aan Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Het kost veel tijd zonder dat de patiënt er beter van wordt. Het laatste domein is de toegankelijkheid van zorg. Dit gaat over doorverwijzingen naar de tweede lijn die belemmerd worden door bijvoorbeeld lange wachtlijsten.

Shakib legt uit: “Een voorbeeld hiervan is dat een patiënt doorwezen wordt naar het ziekenhuis om zich te laten opereren aan een symptomatische cyste in haar onderbuik. Maar dan komt zij terecht op een wachtlijst die zes maanden duurt. De patiënte heeft veel pijnklachten, dus zij besluit weer terug te gaan naar de huisarts. De huisarts maakt tijd vrij voor de patiënt en biedt medicatie aan. Op het moment dat de patiënte gelijk of binnen een redelijke termijn in aanmerking zou zijn gekomen voor een operatie, hadden deze kostbare zorgminuten en kosten voor extra pijnmedicatie aan een andere patiënt besteed kunnen worden.” 

Administratieve belasting

De website is bedoeld voor alle huisartsen in Nederland en bevat een invulformulier. Hierop kun je aangeven tegen welk probleem je aan loopt, onder welk domein het valt, hoeveel tijd het in beslag neemt en wat je suggestie is voor een oplossing. Shakib: “In de vier weken dat de website live was, zijn al zo’n 1.750 meldingen gedaan van taken die tijd verspillen. In totaal gaan het om 75.000 verspilde minuten. Het domein dat tot nu toe het meest genoemd wordt, is ‘administratieve belasting’. Daarna volgen ‘overdracht van zorg’ en ‘toegankelijke zorg’.”  De website is nog actief en er kan nog steeds gemeld worden.

Nadat alle informatie in kaart is gebracht, kan er over een oplossing nagedacht worden. Shakib legt uit: “Over een paar weken willen we met een eerste analyse komen: welke meldingen zijn waarover binnengekomen en wat is dat precies? Vervolgens kijken we in welke regio’s de meeste meldingen zijn gedaan. We gaan ook kijken welke problemen in Rotterdam spelen en of we die bijvoorbeeld met Rijnmond Dokters kunnen oplossen. Uiteindelijk lossen we de problemen samen met alle stakeholders in de keten op: de ziekenhuizen, gemeenten, GGZ, landelijke huisartsenverenigingen en ambassadeurs. Welke problemen liggen er echt niet bij huisartsen en hoe kunnen we dan bewustwording creëren dat dit elders wordt opgelost? Sommige dingen moeten ook op landelijk niveau besloten worden.”

Met deze website is de eerste stap gezet. Shakib: “De tweede stap is dat we de problemen per domein kenbaar maken, uiteindelijk moet dit op de beleidstafel worden opgelost.”

Samen met Henk Hoogervorst, voorzitter van LHV afdeling Rotterdam hebben ze al een oriënterend gesprek met Martine Uil van Rijnmond Dokters gehad om als LHV-kring en Rijnmond Dokters samen op te trekken op dit thema. De gegevens van de website van LHV en de uitkomsten van een uitgevoerde enquête door Rijnmond Dokters vormen de basis voor gesprekken met de ketenpartners over oplossingen voor de hoge regeldruk in de huisartsenzorg.  

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500