Nieuws

Vraag maar raak

In de rubriek Vraag maar raak beantwoorden Rijnmond Dokters directeuren Stijn Strous en/of Martine Uil vragen vanuit de leden. In deze eerste editie van Rijnmond Dokters in Beeld geeft het tweetal antwoord op een veelgehoorde vraag sinds de start van Rijnmond Dokters: 

Waarom is Rijnmond Dokters ontstaan?

Stijn Strous: “In Rijnmond waren er van oudsher twaalf zorggroepen en gezondheidscentra die afspraken maakten met de zorgverzekeraars, de gemeente en zorgpartners. Op initiatief van zorgverzekeraar Zilveren Kruis zijn we in 2018 met elkaar in gesprek gegaan om intensiever samen te gaan werken. We zagen allemaal de mogelijkheden als je de krachten bundelt. Eind vorig jaar is de knoop doorgehakt om een coöperatieve vereniging in te richten, waarbij Zonboog, Gezond op Zuid, de organisaties aangesloten bij Het Netwerk en IZER zijn aangesloten.

In januari 2022 ontstond Rijnmond Dokters. Samen willen we huisartsen ondersteunen bij het organiseren van de zorg en een krachtig aanspreekpunt zijn voor de zorgverzekeraar. Als Rijnmond Dokters ondersteunen we nu ruim 350 huisartsen en huisartsenorganisaties op het gebied van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, praktijkondersteuning, digitale zorg, ICT en meer. Ook kunnen leden gebruik maken van ons uitgebreide scholingsaanbod.”

Martine Uil: “Voor de praktijken betekent de komst van Rijnmond Dokters dat ze gebruik kunnen maken van de ketenzorgprogramma’s zoals die er al waren tegen een vergelijkbaar tarief. Daarnaast is er extra financiering en ondersteuning beschikbaar voor nieuwe thema’s, zoals toekomstbestendige huisartsenzorg, een innovatiefonds, krachtige basiszorg, digitale zorg en wijkmanagement. Met deze nieuwe programma’s richten we ons naast goede kwaliteit van zorg en innovatie ook steeds meer op het ontlasten van de huisartsenpraktijk en het verminderen van de werkdruk. Zo willen we eraan bijdragen dat onze leden ook in de toekomst de beste zorg kunnen blijven leveren.”

Heeft u ook een vraag voor Martine of Stijn? Stuur deze in via info@rijnmonddokters.nl en wie weet ziet u uw vraag in de volgende editie van de nieuwsbrief Rijnmond Dokters in Beeld voorbijkomen.

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500