Nieuws

Wijkmanagers Suzy Dencz en Joke Stenvert: “Contacten benutten én doorpakken, daar zijn we goed in”

‘Kunnen jullie ondersteunen bij het opstarten van acute huisartsenzorg aan 250 asielzoekers op vier schepen in Rotterdam?’ Die vraag kregen wijkmanagers Suzy Dencz en Joke Stenvert begin januari van Rijnmond Dokters-directeur Stijn Strous. Enkele dagen later gingen de eerste spreekuren van start.

De noodopvang van 250 asielzoekers volgde na de plotselinge aanwijzing daartoe van het kabinet aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De asielzoekers zouden worden opgevangen op vier schepen in de Rotterdamse havens, voor de medische zorg vroeg de VRR de Rotterdamse huisartsen om hulp. “Normaliter verleent de organisatie Gezondheidszorg Asielzoekers GZA deze zorg, maar zij konden de toegenomen vraag niet aan. Dus kwam die vraag bij de omliggende huisartsenpraktijken te liggen,” vertelt Suzy Dencz, als wijkmanager werkzaam bij Rijnmond Dokters. “Stijn Strous, directeur van Rijnmond Dokters, zocht hulp om dit project te coördineren, zodat we alle regelzaken zoveel mogelijk uit handen konden nemen voor de huisartsenpraktijken die bereid waren de zorg op zich te nemen. Ik was meteen enthousiast.”

Omvangrijk project

“Het is een omvangrijk project waarbij veel partijen betrokken zijn, zoals het Rode Kruis en Zorgwerk,” zegt wijkmanager Rijnmond Dokters Joke Stenvert, die al snel aansloot om Suzy te ondersteunen. “Om een indruk te geven: op de boten werken dertig locatiemanagers en acht verpleegkundigen in shifts. De huisartsen van Gezondheidscentrum Katendrecht – vallend onder Gezond op Zuid -, huisartsenpraktijk Laan op Zuid en huisartsenpraktijk Jansen waren bereid om de medisch noodzakelijke zorg op de boten in de Maashaven en Spoorweghaven te verlenen. Voor de zorgverlening op de boten in de Schiehaven en Parkhaven zegden elf praktijken uit Delfshaven hun medewerking toe.”

Continu schakelen

Suzy: “Om een project met zó veel betrokkenen te laten slagen, is een duidelijk en goed inzichtelijk draaiboek onmisbaar. In korte tijd hebben we alle processen helder in beeld gebracht, afgestemd en gestroomlijnd. Ik schakelde continu tussen de diverse partijen. Geen probleem, dat ben ik in mijn werk als wijkmanager wel gewend. Ons doel is om huisartsen zo veel mogelijk te ontzorgen. Ook bij dit project was dat fantastisch om te doen. Als gevolg daarvan konden de betrokken huisartspraktijken zich focussen op de zorg, via extra spreekuren op de boten en onderlinge afspraken betreffende de spoedzorg.”

Schouders eronder

Joke: “Onze aanpak werkte: na enkele dagen gingen de eerste spreekuren van start, het systeem draait inmiddels naar wens. Terugblikkend is het mooi om te zien hoe we samen, in zo’n korte tijd, veel voor elkaar hebben gekregen.”

Regie

“We hebben dit vraagstuk samen met de huisartspraktijken opgepakt vanuit het besef dat, als de regie ontbreekt, de zorgvraag onevenredig verdeeld wordt en de huisartsenposten extra worden belast,” zegt Martine Uil, medisch directeur Rijnmond Dokters. “In dat opzicht heeft zich alweer een nieuw maatschappelijk vraagstuk aangediend, in de vorm van de behoefte aan eerstelijns medische zorgverlening aan de vluchtelingen uit Oekraïne. We zijn hierover in gesprek met de Veiligheidsregio Rotterdam en onze huisartsenpraktijken.”

Lees hier meer over de wijkmanagers en hier meer over de module.

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500