Nieuws

Samen bouwen aan een sterke regio

Random dokterstas

Zonboog, Gezond op Zuid, Het Netwerk en IZER gaan intensief samenwerken in een regio-organisatie. Vanaf 1 januari 2022 gaan we verder onder de naam Rijnmond Dokters. Doordat we de krachten bundelen verandert ook ons aanbod. Op www.regio-organisatierijnmond.nl vindt u ons aanbod voor 2022. In december ontvangen IZER-leden hun nieuwe contract. Leden van de andere zorggroepen ontvangen t/m 31 december 2021 informatie van de zorggroep of het gezondheidscentrum waar ze lid van zijn. Vanaf 1 januari 2022 ontvangt u alle informatie vanuit Rijnmond Dokters.

Aanbod

Alle zorggroepen en GEZ-centra in de regio Rijnmond gaan met Zilveren Kruis een gezamenlijk contract aan voor segment 2 en (deels) segment 3 van de huisartsenzorg. De uitvoering van het contract verloopt via Rijnmond Dokters. Deze regio-organisatie is er voor alle huisartsen in de regio Rijnmond. Elke praktijk ontvangt een aanbod om zich aan te sluiten en producten en diensten te contracteren. De concept aansluitingsoveenkomst (ofwel het ketenzorgcontract) kunt u vóór het eind van 2022 verwachten. De diensten worden aangeboden volgens een Cafetariamodel. Als regio-lid mag u altijd op een breed ondersteuningsaanbod rekenen. U kunt er ook voor kiezen de diensten Chronische zorg, Kwetsbare ouderenzorg, Wijkmanagement en Toekomstbestendige huisartsenzorg (S3) te contracteren. Hier leest u alvast voor welke modules u kunt kiezen.

Informatieavonden

Om het nieuwe aanbod ook mondeling toe te lichten organiseren we verschillende informatiesessies. Leden van IZER kunnen zich inschrijven op de scholingsagenda. Leden van Zonboog, Gezond op Zuid en Het Netwerk kunnen zich hier inschrijven.

Nog geen lid?

Wilt u een informatiesessie bijwonen en bent u geen lid van Zonboog, Gezond op Zuid, Het Netwerk of IZER stuur dan een mail aan, info@izer.nl of neem telefonisch contact op, (010) 750 15 00.


.

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500