Samen leren en verbeteren op orde

Titel
Register van verbeteringen
Samen leren en verbeteren op orde 29 juni 2023
PDCA cyclus
Samen leren en verbeteren op orde 29 juni 2023
Lijst onderwerpen verbetermogelijkheden
Samen leren en verbeteren op orde 29 juni 2023
Jaarverslag voorbeeld RD
Samen leren en verbeteren op orde 29 juni 2023
Beleidsplan Voorbeeld RD
Samen leren en verbeteren op orde 29 juni 2023
Format verbeterplan
Samen leren en verbeteren op orde 29 juni 2023
Beheren kwaliteitssysteem
Samen leren en verbeteren op orde 29 juni 2023
Beleidsplan – Voorbeeld NHG
Samen leren en verbeteren op orde 29 juni 2023
Jaarverslag – Voorbeeld NHG
Samen leren en verbeteren op orde 29 juni 2023
Format verbeterpunten in de praktijk
Samen leren en verbeteren op orde 29 juni 2023

  Zorg op orde

  Titel
  NHG voorbeeldprotocol zelfmetingen bij telemonitoring
  Zorg op orde 2 februari 2024
  Werkafspraken Triage
  Zorg op orde 19 juli 2023
  Werkafspraak Veilig incidenten melden
  Zorg op orde 19 juli 2023
  Werkafspraak uitbesteding diagnostische test en functieonderzoeken
  Zorg op orde 19 juli 2023
  Werkafspraak informeren van patiënten bij uitslagen
  Zorg op orde 19 juli 2023
  Werkafspraak informeren van patiënten bij afwijkende uitslagen
  Zorg op orde 19 juli 2023
  Voorschrijven medicatie
  Zorg op orde 19 juli 2023
  Voorschrijven herhaalmedicatie
  Zorg op orde 19 juli 2023
  Vim meldformulier
  Zorg op orde 19 juli 2023
  Vim analyse formulier
  Zorg op orde 19 juli 2023
  Registratie klachtenformulier
  Zorg op orde 19 juli 2023
  Patientenvoorlichting
  Zorg op orde 29 juni 2023
  KLachtenprocedure
  Zorg op orde 29 juni 2023
  Klachtenformulier
  Zorg op orde 29 juni 2023
  Bereikbaarheid en beschikbaarheid medewerkers
  Zorg op orde 29 juni 2023

   Team op orde

   Titel
   Werkinstructie nieuwe medewerker DA of POH
   Team op orde 29 juni 2023
   Werkinstructie nieuwe huisarts of waarnemer
   Team op orde 29 juni 2023
   Prikaccident protocol
   Team op orde 29 juni 2023
   Praktijkafspraken en taakverdeling assistentes
   Team op orde 29 juni 2023
   Overzicht vaccinaties per werknemer
   Team op orde 29 juni 2023
   Overzicht interne overlegstructuren
   Team op orde 29 juni 2023
   Overzicht gevolgde nascholingen
   Team op orde 29 juni 2023
   Opsomming overzicht mondelinge werkafspraken
   Team op orde 29 juni 2023
   Functieomschrijving POH Somatiek
   Team op orde 29 juni 2023
   Functieomschrijving POH-GGZ
   Team op orde 29 juni 2023
   Functieomschrijving leidinggevende doktersassistente
   Team op orde 29 juni 2023
   Functie omschrijving doktersassistente B
   Team op orde 29 juni 2023
   Functie omschrijving doktersassistente A
   Team op orde 29 juni 2023
   Formulier jaargesprek
   Team op orde 29 juni 2023
   Arbeidsovereenkomst blanco
   Team op orde 29 juni 2023
   Agenda Teamoverleg
   Team op orde 29 juni 2023
   Agenda en verslaglegging functioneringsgesprek
   Team op orde 29 juni 2023

    Praktijk op orde

    Titel
    Basisuitrusting gebruiksmiddelen in algemene praktijk
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Beheer en onderhoud medische verbruik en gebruik middelen
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Beheren kwaliteitssysteem
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Format gedelegeerde voorbehouden handelingen
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Handleiding Kindcheck
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    KNMG Meldcode sept 2015 v2 2016
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Koude keten
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Lesa kindermishandeling
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Minimum normen infectie preventie
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Overzicht van de actuele schriftelijke afspraken
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Protocol Prikaccident
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Protocol 30 minuten bloeddrukmeting
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Protocol bloeddrukmeting
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Protocol cerumen lavage
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Protocol CRP prikken
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Protocol Diagnostiek urineweginfectie m.b.v. COMBUR-7
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Protocol Diagnostiek urineweginfectie m.b.v. DIPSLID
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Protocol ECG maken
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Protocol glucosemeting capillair
    Praktijk op orde 19 juli 2023
    Protocol hechtingen en agraves verwijderen
    Praktijk op orde 19 juli 2023