Digitale zorg met de patiënt

In steeds meer huisartspraktijken wordt gewerkt met digitale logistieke functies, zoals eAfspraken, eConsult en eHerhaalrecepten. Om deze digitale middelen efficiënt en handig te kunnen inzetten, is het van belang dat niet alleen medewerkers ‘digivaardig’ zijn, maar dat ook de patiënt deze digitale functies weet te vinden en te benutten.

Onze regio kent een grote groep burgers met lage gezondheidsvaardigheden en het vergt specifieke aandacht om ook deze groepen vanuit de praktijk te faciliteren. Vanaf 2022 ondersteunt Rijnmond Dokters de huisartsenpraktijken hierbij. Daartoe werken we binnen het project ‘digitale zorg met de patiënt’ aan ‘de digitale voordeur van de huisartsenpraktijk’. De focus hier ligt bij de driehoek tussen techniek, organisatie & personeel én het proces om dit mogelijk te maken. Welke ondersteuning kunt u hierbij verwachten?

Ondersteuning Digitale zorg

Vanuit Rijnmond Dokters gebruiken we VIPLive Samenwerken, Spreekuur en digitale innovaties om veilig én toch persoonlijk digitale zorg te kunnen bieden. Hierbij ondersteunen we huisartsenpraktijken bij het implementeren en opschalen van onder andere: chat, beeldbellen, consultvoorbereidende vragenlijsten, telemonitoring, digitale spreekuurinnovaties en digitale vaardigheden in de praktijk. De focus en ondersteuning is gericht op de volgende vlakken:

1. Techniek: uitbouw portalen, PGO, OPEN, VIPLive Samenwerken, Spreekuur en Quin platformtest;

2. Organisatie: scholing digivaardigheden, training, begeleiding en ondersteuning op de praktijk;

3. Proces: implementatie, scholing & procesbegeleiding ‘digitale voordeur van de huisartsenpraktijk’.

Wat is VIPLive Samenwerken?

VIPLive Samenwerken biedt mogelijkheden om gemakkelijk digitaal samen te werken met zowel patiënten (‘ikbenvip‘ App) als zorgverleners (VIP webportaal).

Deze functionaliteiten zijn voor alle – bij Rijnmond Dokters aangesloten – huisartsen gratis te gebruiken. Wilt u meer weten? Hier treft u aanvullende informatie. Vanuit Rijnmond Dokters nemen we in 2022 contact op met uw praktijk voor een intake- en implementatietraject.

Wat is Spreekuur?

Met Spreekuur kunnen patiënten een digitaal advies of recept krijgen van hun eigen huisarts. Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor, door gevalideerde triage- en anamnesevragen te doorlopen en eventueel foto’s te delen. Als huisarts krijgt u deze informatie overzichtelijk aangeboden via VIPLive, het consult kunt u afhandelen via chat of beeldbellen. Lees hier meer over Spreekuur.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de ondersteuning vanuit Rijnmond Dokters over digitale zorg of het project ‘digitale zorg met de patiënt’? Neem dan contact op met Kit Kattenberg, manager digitale zorg, via k.kattenberg@izer.nl.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rijnmond Dokters of neem contact op met de organisatie waar u lid van bent.

Rijnmond Dokters is het samenwerkingsverband van:

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500