Innovatietafel

Kleine en middelgrote initiatieven van praktijken of wijksamenwerkingsverbanden kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning in de vorm van een financiële bijdrage, advies of menskracht. De wijze van aanvraag en de spelregels moeten nog worden uitgewerkt. Uitgangspunt is dat het haalbaar moet zijn voor een kleinere praktijk om zonder al te veel administratieve verplichtingen een beroep te kunnen doen op deze steun. In de loop van 2022 krijgt deze ondersteuning meer handen en voeten. Nu al meer weten? Neem gerust contact op door een mail te sturen aan info@rijnmonddokters.nl .      

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rijnmond Dokters of neem contact op met de organisatie waar u lid van bent.

Rijnmond Dokters is het samenwerkingsverband van:

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500