Het Meekijkconsult

Het meekijkconsult biedt huisartsen de mogelijkheid om (medisch) specialistische zorg te consulteren in de huisartsenpraktijk. Een medisch specialist kan hiertoe naar uw praktijk komen of u kunt gebruikmaken van een digitale consultatie via de beveiligde omgeving van VipLive. Door een koppeling met uw HIS worden de gegevens automatisch en beveiligd overgedragen. U blijft hoofdbehandelaar, waarbij de medisch specialist of kaderarts geconsulteerd wordt voor zijn of haar expertise.


De voordelen

Een meekijkconsult:

  • verbetert de kwaliteit van zorg in uw huisartsenpraktijk.
  • voorkomt onnodige verwijzingen naar de specialist.
  • levert een minimum aan administratieve lasten op.
  • belast het eigen risico van uw patiënt niet.

Welke prestatie wordt van u verwacht?

Nieuw: Vanaf 2022 zijn de voorwaarden om mee te doen aan het meekijkconsult opgenomen in het contract met Rijnmond Dokters. Meer informatie hierover volgt via IZER, Het Netwerk, Zonboog of Gezond op Zuid.

  • u maakt actief gebruik van het meekijkconsult via VIPLive.
  • u werkt mee aan de dataverzameling (10 min. per kwartaal).
  • u vult 2 keer per jaar een enquête in (10 min. per jaar).

Tarief

De tarieven staan nog niet vast. Alle leden van Zonboog, Gezond op Zuid, Het Netwerk en IZER worden hier later over geïnformeerd. Bent u geen lid van één van deze zorggroepen stuur dan een mail aan, info@rijnmonddokters.nl.

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rijnmond Dokters of neem contact op met de organisatie waar u lid van bent.

Rijnmond Dokters is het samenwerkingsverband van:

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500