Een Gecombineerde Leefstijl Interventie – GLI – is effectiever in het bestrijden van overgewicht dan ‘losse’ interventies. Logisch: bij een GLI wordt er ingezet op het verminderen van energie-opname, meer bewegen en langdurige coaching op gedragsverandering. Reden genoeg voor Rijnmond Dokters om vanaf dit jaar drie GLI’s aan te bieden. “Deelnemers verliezen in het eerste jaar gemiddeld 7 tot 10 kilo blijvend gewicht.”

“Belangrijkste uitgangspunt bij de GLI is voor deelnemers misschien nog wel het krijgen van voldoende know how om hun gedrag gunstig aan te passen. Bij welk gedrag voelt iemand zich prettiger, wat is er nodig om andere stappen te maken en welke hulp kan daarbij geboden worden,” zegt Corrie Mol, verpleegkundig consulent en nauw betrokken bij het GLI-beleid binnen Rijnmond Dokters. “Daartoe krijgt men gedurende een tweejarig traject programmaonderdelen veelal op maat aangeleverd. Bij Rijnmond Dokters (toen IZER) zijn we in 2019 gestart met GLI, waarbij gekozen is voor De BeweegKuur.”

Energieker, slanker, optimistischer

Juist die brede insteek is volgens leefstijlcoach en diëtist Joran Broer – eigenaar van Voedingsadvies Broer, Praktijk voor diëtetiek en leefstijlcoaching – één van de grote voordelen van een GLI. “Tijdens het intakegesprek vraag ik niet alleen naar voeding en bewegen, maar stel ik ook vragen over leefstijlaspecten zoals stress en slapen, werk, familieproblemen of andere moeilijkheden. Dat verwachten mensen, dus staan ze ervoor open. Vervolgens kunnen we daar gerichter op inspelen. Naast persoonlijke voedingsbegeleiding krijgen deelnemers leefstijlcoaching, groepsbijeenkomsten – met leuke workshops – en sporten aangeboden. Indien nodig kunnen we expertise uit ons externe netwerk inschakelen, zoals een wijkteam, kindercoach of Kijk op Welzijn.

Deelnemers aan de GLI gaan meestal flink bewegen en gezonder eten, ze ontmoeten lotgenoten en krijgen via persoonlijke begeleiding antwoord op veel vragen. En zien dat hun inspanningen succesvol zijn. Zij verliezen in het eerste jaar gemiddeld 7 tot kilo blijvend gewicht, na afloop heeft 70% van de deelnemers een passende vorm van beweging gevonden. Mensen zijn over het algemeen energieker, zitten lekkerder in hun vel, kunnen zich beter concentreren en zijn optimistischer. Ik noem de GLI ook wel eens een succesverslaving.”

Open gesprek

POH Jan Metske verwijst regelmatig patiënten. Hoe krijgt hij ze over de streep? “Een te hoge BMI maak ik altijd bij mijn patiënten bespreekbaar, in een open gesprek. ‘Dit is de situatie, wat wilt u eraan gaan doen, kunt u daar hulp bij gebruiken, bijvoorbeeld van een voedingsdeskundige of leefstijlcoach? Denk er maar eens over na’. Bij volgende bezoeken kom ik er op terug. ‘Als u wat wilt veranderen, kunt u altijd bij me terecht’. Het overgrote merendeel besluit een keer om het te proberen. Zeker als ik uitleg welke brede support mensen krijgen en dat het tweejarig-traject goed te overzien is. Het is geweldig als je dan resultaten ziet.”

Keuze uit drie GLI’s

Redenen genoeg voor Rijnmond Dokters om, naast De BeweegKuur, nu ook de interventies ‘CooL’ en ‘Samen Sportief in Beweging’ te gaan aanbieden. Corrie: “Deze drie GLI’s verwerken elk op hun eigen manier de elementen in de interventie en spreken daarmee verschillende patiëntengroepen aan. We zijn nu regionaal bezig met het opstellen van een routekaart en een patiëntenfolder, zodat verwijzers per patiënt de beste interventie kunnen adviseren. We willen de GLI’s ook meer regionaal aanbieden, hebben daartoe contact met andere zorggroepen, GLI-aanbieders en de gemeente Rotterdam. We hopen dat meer huisartsenpraktijken de GLI’s gaan inzetten.”

Tips

Zijn er tot slot nog tips voor verwijzers? Jan: “Bij patiënten met duidelijk overgewicht kan de inzet van een GLI interessant zijn. Wat let u om erover te beginnen?” Joran: “Patiënten willen een gezondere leefstijl meestal eerst zelf proberen of merken op dat ze al gezond eten. Helemaal prima natuurlijk, maar het kan altijd beter. Ik zeg dan: ‘u hoeft het niet alleen te doen en u wordt er nooit slechter van. Kom voor één gesprek en kijk of het bevalt’. Die aanpak werkt.”

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar de GLI- aanbieder in uw wijk, stuur dan een mail aan Verpleegkundig consulent Corrie Mol, [email protected] of (010) 750 15 00.