De huisartsenzorg is altijd in beweging. De afgelopen jaren hebben vooral de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en effectieve zorgverlening niet stilgestaan. Via de module toekomstbestendige huisartsenzorg helpt Rijnmond Dokters praktijken om zich klaar te maken voor de zorgvragen van de toekomst. 

Thema's

Binnen het zorgprogramma toekomstbestendige huisartsenzorg (TBHZ) kunt u voor uw praktijk kiezen uit vier thema’s:

  • Meer zorg op afstand
  • Andere organisatie van huisartsenzorg
  • Meer persoonsgerichte zorg
  • Efficiëntere praktijkvoering.

Prestaties per thema

1Thema A. Zorg op afstand
U en/ of medewerkers van de huisartsenpraktijk neemt/ nemen deel aan minimaal 2  scholingen gerelateerd aan het thema Zorg op afstand. U heeft aandacht voor de digivaardigheden van alle medewerkers in de praktijk. U biedt patiënten de mogelijkheid om digitaal meetwaarden aan te leveren. U stimuleert actief het gebruik van e-consultatie door patiënten, waarbij de groep patiënten met lage gezondheidsvaardigheden (laaggeletterd/ lage digivaardigheden) specifieke aandacht krijgt.
2Thema B. Andere organisatie van de huisartsenzorg
U neemt deel aan gerelateerde scholingen, met als onderwerp ‘Efficiëntere praktijkvoering’. Aanbevolen wordt de scholing: Organiseer je praktijk: taken, doelen en tijd. U stelt een projectplan op met verbeterpunten (t.o.v. huidige taken en verantwoordelijkheden). Daarnaast monitort u het werkplezier van de professionals, bijvoorbeeld door het Uitvoeren van de teamontwikkelingsmonitor (zoals beschikbaar bij NPA). De deelnemende praktijk kan de inzet van extra uren voor HA praktijk op verschillend functie niveaus inzichtelijk maken.  
3Thema C. Meer persoonsgerichte Zorg
Huisartsen en praktijkmedewerkers volgen een (digitale) scholing (bij voorkeur op de praktijk) over de meerwaarde en uitgangspunten van persoonsgerichte zorg. Praktijk maakt gebruik van een gespreksinstrument (bijv. 4 bollen model, 4D model, Spinnenweb,  Battery instituut);   Het ontwikkelen van een (digitale) sociale kaart. De praktijk heeft op wijkniveau de belangrijkste stakeholders in kaart gebracht;   Het monitoren van patiënt tevredenheid (bijv. d.m.v. enquêtes van de NPA).  
4Thema D. Efficiëntere bedrijfsvoering
Neemt deel/ heeft kortgeleden deelgenomen aan de ICT praktijkscan. In uw praktijk wordt het digitaal afspraken maken actief gestimuleerd. U neemt deel aan een scholing gerelateerd aan efficiëntere praktijkvoering (denk aan een workshop LEAN-management).

Aanmelding, declaratie en verantwoording

Deelname aan de module Toekomstbestendige huisartsenzorg is voor huisartsenpraktijken met een getekend contract bij Rijnmond Dokters en uitsluitend voor praktijken met Zilveren Kruis als preferente verzekeraar. Eenmaal per jaar (1 januari) kan de praktijk zich via Rijnmond Dokters aanmelden voor deelname aan de module door een mail te sturen aan [email protected]

Declaratie

De deelnemende praktijken leveren elk kwartaal hun patiëntenlijst (tabblad segment 3)  aan bij Rijnmond Dokters en worden op basis van de ION gedeclareerd. De declaratie verloopt direct tussen de praktijk en Zilveren Kruis (en dus niet via Rijnmond Dokters).  

Verantwoording

Aan het eind van het jaar vraagt Rijnmond Dokters om een verantwoording van de eisen die gesteld zijn voor de module. De verantwoording verloopt via een online verantwoordingsformulier. Lees dit document voor  meer informatie over de prestaties en verantwoording. 

Scholing TBHZ

Rijnmond dokters ondersteunt huisartsen met scholing op alle vier de thema’s. De scholingen die beschikbaar zijn voor de module Toekomstbestendige huisartsenzorg staan in de scholingskalender

Selectiemenu

Bij het selectiemenu bovenaan de pagina selecteert u bij 'categorie' de module TBHZ. U ziet dan de juiste scholingen staan. In de informatie bij de scholing leest u voor welk thema de scholing is bedoeld. Ook binnen de E-learning kunt u zoeken op tbhz en dan krijgt u de modules passend bij de TBHZ.

Heeft u vragen, stuur dan een mail aan, [email protected].

Intervisie praktijkmanagers

In de regio Rotterdam is er een intervisiegroep van praktijkmanagers actief. Binnen deze intervisiegroep delen de praktijkmanagers kennis, zaken en/of problemen waar zij tegenaan lopen. Er wordt besproken hoe deze problemen kunnen veranderen, verbeteren en/of bevorderen. De groep bestaat nu inmiddels uit meer dan 10 praktijkmanagers. Er wordt 4 keer per jaar een intervisie gehouden. De intervisie groep deelt informatie en leden houden elkaar op de hoogte van scholingen en veranderingen door middel van een groepsapp.

Effecten en resultaten die door intervisie zijn bereikt:

  • Een gestructureerde aanpak die het mogelijk maakt strategisch denken binnen een organisatie te oefenen en nauwkeurig te analyseren, waardoor complexe problemen opgelost zouden kunnen worden.
  • Inzicht krijgen in de verschillende factoren die de oplossing van een probleem in de weg staan. Het formuleren van kansen en bedreigingen om tot een oplossing te komen.
  • Het genereren van zoveel mogelijk verschillende alternatieven voor een probleem. Het bevorderen van betrokkenheid zonder onderlinge concurrentie.

Intervisie voor praktijkmanagers is onderdeel van de ondersteuning bij de module Toekomstbestendige huisartsenzorg en geldt voor alle thema’s. Ben je praktijkmanager en wil je ervaringen delen en ophalen? Dan is het zeker leuk om mee te doen met de bestaande intervisiegroep. Heb je interesse? Geef dit dan aan bij Rina Jansen [email protected].

Contact

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de thema’s neem dan contact op met projectleider Wanda Krouwel, [email protected].