Privacy statement

Dokters samen met de huisartsen ook de rol van verwerkersverantwoordelijke voor het verwerken van patiëntgegevens voor de organisatie van zorgprogramma’s, zoals diabetes (suikerziekte), COPD (ziekte van de longen).

Waarom verwerken wij patiëntgegevens?

Rijnmond Dokters verwerkt patiëntgegevens voor de volgende doelen:

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende soorten patiëntgegevens:

Waarom mogen wij deze gegevens verwerken?

Rijnmond Dokters heeft van de aangesloten huisartsen opdracht gekregen om zorgprogramma’s aan te bieden aan patiënten en om te ondersteunen bij de administratie en het opstellen van rapportages voor kwaliteitszorg en praktijkmanagement. De opdracht van de huisarts is hier de reden waarom wij patiëntgegevens mogen verwerken.

Tot vervullen wij zelf ook een rol bij de organisatie van zorgprogramma’s in de regio, hiervoor moeten wij ook patiëntgegevens verwerken. Hier is de opdracht van de zorgverzekeraars de reden waarom wij patiëntgegevens mogen verwerken.  

Zorgvuldigheid

Rijnmond Dokters heeft maatregelen genomen om patiëntgegevens voldoende te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang en verlies.

Wij zorgen ervoor dat wij patiëntgegevens niet langer verwerken dan nodig is. Wanneer wij patiëntgegevens niet meer nodig hebben voor het uitvoeren van onze taken of onze opdracht, zullen wij ze verwijderen. 

Welke rechten heeft u?

Als patiënt heeft u recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Wanneer u inzage, correctie of verwijdering wilt, kunt u contact opnemen met uw huisartsen.  

Bovenstaande rechten zijn niet absoluut, het kan geweigerd worden wanneer we door inzage, correctie of verwijdering belangen van anderen schaden of vanwege wet- en regelgeving.

Voor klachten, vragen of opmerkingen in verband met de verwerking van uw gegevens kunt u een mail sturen naar fg@rijnmonddokters.nl

Privacyverklaring Rijnmond Dokters voor aangesloten huisartsen

Deze verklaring is bedoeld voor huisartsen. Wij leggen uit welke persoonsgegevens van huisartsen wij gebruiken, hoe wij ze gebruiken en met welk doel.

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet waarin is vastgelegd hoe organisaties met persoonsgegevens moeten omgaan.

Met ‘persoonsgegevens’ wordt bedoeld, alle soorten informatie die betrekking heeft op een natuurlijk persoon. Voorbeelden hiervan zijn naam, adres, geboortedatum, camerabeelden, gegevens over iemands gezondheid, mailadressen etc. Ook het Burger Service Nummer is een persoonsgegeven.

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, wordt in de AVG aangeduid met de term ‘verwerken’. Het verwerken van persoonsgegevens, is een breed begrip, het kan betekenen: inzien, opslaan, wissen, analyseren, invoeren, etc. etc. In deze privacyverklaring gebruiken wij verder de term ‘verwerken’ voor al deze activiteiten.

De AVG maakt onderscheid tussen ‘verwerkersverantwoordelijke’ en ‘verwerker’ van persoonsgegevens. De verwerkersverantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen van een ‘verwerking’.

Rijnmond Dokters verwerkt gegevens van aangesloten huisartsen in de rol van verwerkersverantwoordelijke.

Doelen

Rijnmond Dokters verwerkt gegevens van huisartsen /zorgverleners voor de volgende doelen:

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken van aangesloten huisartsen de volgende soorten gegevens:

Waarom mogen wij deze gegevens verwerken?

De reden waarom Rijnmond Dokters de gegevens van huisartsen en andere zorgverleners mag verwerken, is omdat Rijnmond Dokters een overeenkomst heeft gesloten met aangesloten huisartsen. Het verwerken van bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor het nakomen van deze overeenkomst.

Zorgvuldigheid

Rijnmond Dokters heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens voldoende te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang en verlies.

Welke rechten heeft u?

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Wanneer u inzage, correctie of verwijdering wilt, kunt u met ons contact opnemen, wij zullen u verder helpen. 

Het recht op verwijdering kan geweigerd worden wanneer gegevens noodzakelijk zijn in verband met de naleving van onze overeenkomst of uitvoering van wet- of regelgeving.

Voor klachten, vragen of opmerkingen in verband met de verwerking van uw gegevens kunt u een mail sturen naar fg@rijnmonddokters.nl

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500