Veel huisartsenpraktijken hebben een tekort aan medewerkers, terwijl de vraag naar zorg toeneemt. Om deze uitdagingen aan te pakken, zien we mogelijkheden om praktijken te begeleiden in een samenwerkingstraject, zodat (tijdelijke) uitval van medewerkers beter is op te vangen. Daarnaast zien we kansen in het digitaliseren en optimaliseren van werkprocessen. Hierdoor kunnen meer patiënten snel (digitaal) geholpen worden, met behoud van de kwaliteit van zorg. Rijnmond Dokters biedt praktijkeigenaren ondersteuning door budget en expertise beschikbaar te stellen, zodat ze de toegankelijkheid van hun eerstelijnszorg blijft behouden.

Voor het behoud van de bereikbaarheid van de eerste lijn

Het SBE-project streeft ernaar om de eigenheid van praktijken te behouden en tegelijkertijd de voordelen te kunnen ondervinden van een samenwerking met andere partijen.

Rijnmond Dokters speelt hierbij, met behulp van projectondersteuning, een ruim budget én de inzet van experts een faciliterende en ondersteunende rol.

 • Samen innoveren en optimaliseren: gezamenlijk met minimaal 3 praktijkhouders (>10.000 patiënten) verbeteringen doorvoeren om praktijken toegankelijk te houden.
 • Schaalvergroting benutten waar nodig, met behoud van eigen regie en praktijk.
 • De kennis bundelen om op een leuke en efficiënte manier te kunnen werken.
 • Gezamenlijk inkopen bij en afspraken maken met zorgpartners en leveranciers.
 • Gelijktijdig diverse optimalisaties doorvoeren die passen bij de wensen van de samenwerkende praktijken.
Het beschikbare budget helpt u bij het realiseren van de innovaties die u zou willen doorvoeren.

Aan wat voor innovaties kunt u denken

 • Minder gedoe en adhoc door betere werkprocessen.
 • Betere back-up bij uitval van personeel door het digitaal koppelen van praktijken en het mogelijk maken van meebellen.
 • De patiënt sneller naar een passende oplossing brengen via telefonische en digitale innovaties. 
 • Patiënten gemakkelijker gebruik laten maken van zelftriage en thuisarts adviezen door het inzetten van communicatiespecialisten en websiteontwikkelaars.
 • Meer rust creëren in het spreekuur door de inzet van een gemeenschappelijke regie-arts.

Hoe werkt het?

 • Stap 1: Aanmelden

  Bent u geïnteresseerd in deelname? Klik hier om u aan te melden. Doe dit voor 30 november om kans te maken op deelname.
 • Stap 2: Gesprek

  U wordt door ons benaderd om verder te praten over uw wensen en de mogelijkheden. Ook kunnen we u eventueel helpen samenwerkingspartners te vinden.
 • Stap 3: Aan de slag met uw SBE-groep

  Samen met 2 tot 5 praktijkhouders vormt u een SBE-groep en gaat u aan de slag met een veranderplan. Rijnmond Dokters faciliteert het proces om tot een gezamenlijk plan te komen.
 • Stap 4: Leren door te doen

  Voor een goed uitgewerkt plan is budget beschikbaar. De gewenste veranderingen worden ingezet en het effect goed gemonitord. De opgedane kennis wordt gedeeld met alle leden.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Roelof Nauta, [email protected]