De bij Rijnmond Dokters aangesloten zorgprofessionals zijn actief op het gebied van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, praktijkondersteuning, digitale zorg en meer. Hierbij staat de ketenzorg centraal: zorg die wordt geleverd vanuit een keten (een netwerk) van zorgprofessionals, in onderlinge samenhang en afstemming. Onze medewerkers en professionele praktijkondersteuners, verpleegkundig consulenten en wijkmanagers helpen huisartsen bij het implementeren en optimaliseren van de ketenzorgpaden in hun praktijk en wijk. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat de huisarts voldoende tijd heeft voor de kern van het vak: kwalitatieve zorg leveren aan de patiënt.

We werken met gezamenlijke afspraken en richtlijnen, één gezamenlijk patiënteninformatiesysteem en volgen gezamenlijke scholingen. Rijnmond Dokters is verbindend en ondersteunend in alle samenwerkingen, aanpakken en (ICT-)systemen die het managen van de praktijk en het verlenen van patiëntenzorg beter en makkelijker maken. We organiseren, faciliteren, en delen kennis en kunde.

Onze leden kunnen rekenen op een uitgebreid aanbod van scholingen, ondersteuning en modules. Gebruikmaken van het aanbod is altijd op basis van vrijwilligheid. De voorwaarden om gebruik te maken van ons aanbod verschilt per onderdeel.