Vanaf 1 juli 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht om hun patiënten elektronisch inzage te geven in hun medisch dossier. Gelukkig is de regionale coalitie OPEN Rotterdam er helemaal op voorbereid om haar huisartsen hierin te begeleiden. Het doel is dat uw patiënten straks goed én veilig kunnen beschikken over hun digitale medische gegevens.

Voordelen

Online inzage kan een waardevolle toevoeging zijn op het zorgproces, omdat de relatie met de patiënt verandert. De patiënt is met deze inzage beter geïnformeerd, voelt zich meer betrokken bij zijn behandeling en zijn therapietrouw kan hierdoor toenemen. Ook is gebleken dat het vertrouwen van de patiënt in de arts kan toenemen wanneer hij inzage heeft in zijn medische gegevens. Voor zowel de huisarts als de patiënt zal het even wennen zijn (het ‘gesprek in de spreekkamer’ verandert), maar op deze manier kan er wel een beter wederzijds begrip gekweekt worden. Met online inzage wordt het sneller en concreter duidelijk wat uw patiënt zelf kan doen en waar hij hulp bij nodig heeft. (Wetenschappelijke) artikelen over de toegevoegde waarde van online inzage vindt u op de website van OPEN.

Kortom, online inzage geeft patiënten meer mogelijkheden voor zelfmanagement én kan uiteindelijk tot een daling van zorgconsumptie leiden.

Nieuwsbrieven

Deelnemers aan OPEN ontvangen iedere twee maanden een nieuwsbrief met informatie over het project. 

Nieuwsbrief OPEN juni
Nieuwsbrief OPEN mei
Nieuwsbrief OPEN maart
Nieuwsbrief OPEN januari

Inzage patiënt

De online inzage is conform de NHG-richtlijn ‘Online Inzage in het H-EPD door patiënt’. Dit betekent dat de patiënt inzage heeft in de volgende onderdelen van het H-EPD:

 • E- en P-regels van het consult, vastgelegd na invoering van online inzage
 • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
 • Afgesloten episodes met attentiewaarde
 • Behandeling
 • Profylaxe en voorzorg
 • Actuele medicatie
 • Medicatieovergevoeligheid
 • Correspondentie
 • Resultaten bepalingen, over de laatste veertien maanden

Instructievideo’s

Hieronder instructievideo's voor Mijngezondheid.net

Communicatiematerialen

Het landelijk programmabureau OPEN en de regiocoalitie hebben een aantal communicatiematerialen beschikbaar gesteld die u in de praktijk kunt gebruiken. Hieronder een overzicht van geschikte communicatiematerialen. Heeft u interesse in de banner stuur dan een mail aan Lucretia van Noord.

OPEN videoanimatie patiënt

Protocollen en documenten

Titel
A5 flyer Regel uw zorg gemakkelijk online
OPEN 7 juni 2022
Infographic patiënten online inzage A3
OPEN 7 juni 2022
SHB tabel 65 ICPC en patiëntvriendelijke titels
OPEN 7 juni 2022
Checklist MGN
OPEN 7 juni 2022
Checklist UZO
OPEN 7 juni 2022
Stappenplan e-medicatie MGN
OPEN 7 juni 2022
Infographic patiënten online inzage A3
OPEN 7 juni 2022
OPEN Infographic voor patiënten veilig gegevens delen
OPEN 7 juni 2022
OPEN Scholing P-regels A3 versie02
OPEN 7 juni 2022
Portaal flyer op maat maken
OPEN 7 juni 2022
Stappenplan labuitslagen UZO
OPEN 7 juni 2022
Stappenplan e-afspraak MGN
OPEN 7 juni 2022
Stappenplan e-afspraak UZO
OPEN 7 juni 2022
Stappenplan e-consult MGN
OPEN 7 juni 2022
Stappenplan e-medicatie UZO
OPEN 7 juni 2022
Stappenplan labuitslagen MGN
OPEN 7 juni 2022
A4 begrijpelijke woordenlijst met logo’s
OPEN 3 juni 2022


  Contact

  Neem voor meer informatie over het OPEN-programma contact op met projectleider Wanda Krouwel, [email protected].