Rijnmond Dokters ondersteunt huisartspraktijken bij het bieden van goede en betaalbare eerstelijnszorg voor patiënten met een chronische aandoening. Vanuit onze inhoudelijke en faciliterende rol werken we samen met u aan het optimaliseren van de ketenzorgactiviteiten voor astma, COPD, CVRM en diabetes.

Instroommomenten

U kunt 4x per jaar instromen
 • 1 januari
 • 1 april
 • 1 juli
 • 1 oktober

VIP Calculus

Voor declaratie, verwijzing en uitbetaling aan praktijk en ketenpartners werken we standaard met VIP Calculus. Is dat systeem onbekend voor uw praktijk? Dan begeleiden we u graag bij het gebruik ervan. Neem hiervoor contact met ons op via [email protected]. De registratie van uw zorgactiviteiten verloopt via uw HIS-systeem.

Rijnmond Dokters biedt de volgende zorgprogramma's aan:

Aanbod

Voor ieder zorgprogramma die we vanuit Rijnmond Dokters aanbieden, ontvangt u de volgende ondersteuning:

 • Scholing en ondersteuning in de praktijk.
 • Ondersteuning voor VIPLive; inclusief declaratie-, inzicht- en samenwerkingsmodules.
 • Het netwerkinformatiesysteem van VIP Calculus, bestaande uit:
  • beeldbellen;
  • spreekuur voorbereidende vragenlijsten;
  • melding van meetwaarden;
  • aanvragen van consultaties/meekijkconsult;
  • netwerkvorming rondom kwetsbare patiënten;
  • afspraaksysteem met paramedici over doorverwijzing en overdracht van informatie.
 • Spiegel- en benchmarkbijeenkomsten.
 • Doorontwikkeling van het programma.
 • Ondersteuning van de Verpleegkundig consulenten die allemaal gespecialiseerd zijn in één van de zorgprogramma's.