Rijnmond Dokters ondersteunt huisartspraktijken bij het bieden van goede en betaalbare eerstelijnszorg voor patiënten met een chronische aandoening. Vanuit onze inhoudelijke en faciliterende rol werken we samen met u aan het optimaliseren van de ketenzorgactiviteiten voor astma, COPD, CVRM en diabetes.

VIP Calculus

 Voor declaratie, verwijzing en uitbetaling aan praktijk en ketenpartners werken we standaard met VIP Calculus. Is dat systeem onbekend voor uw praktijk? Dan begeleiden we u graag bij het gebruik ervan. Neem hiervoor contact met ons op via [email protected]. De registratie van uw zorgactiviteiten verloopt via uw HIS-systeem.

Rijnmond Dokters biedt de volgende zorgprogramma's aan:

Aanbod

Voor ieder zorgprogramma die we vanuit Rijnmond Dokters aanbieden, ontvangt u de volgende ondersteuning:

 • Scholing en ondersteuning in de praktijk.
 • Ondersteuning voor VIPLive; inclusief declaratie-, inzicht- en samenwerkingsmodules.
 • Het netwerkinformatiesysteem van VIP Calculus, bestaande uit:
  • beeldbellen;
  • spreekuur voorbereidende vragenlijsten;
  • melding van meetwaarden;
  • aanvragen van consultaties/meekijkconsult;
  • netwerkvorming rondom kwetsbare patiënten;
  • afspraaksysteem met paramedici over doorverwijzing en overdracht van informatie.
 • Spiegel- en benchmarkbijeenkomsten.
 • Doorontwikkeling van het programma.
 • Ondersteuning van de Verpleegkundig consulenten die allemaal gespecialiseerd zijn in één van de zorgprogramma's.