Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) is een landelijk programma, waarin we met elkaar werken aan sterke en toekomstbestendige huisartsenzorg. MTVP richt zich onder andere op het optimaal inrichten van de praktijkvoering, het voeren van 'het andere gesprek' en het samenwerken met het netwerk. Rijnmond Dokters biedt huisartsen ondersteuning bij deze ontwikkelingen en geeft MTVP vorm in de regio.

MTVP bestaat uit vier kernelementen:

 • Anders werken in de praktijk
 • Samenwerken met het netwerk
 • Het voeren van het goede gesprek
 • Uitbreiding van de personele capaciteit

Het regioplan

In het regioplan staat wat MTVP inhoudt, hoe we MTVP in onze regio implementeren en welke voorwaarden gelden voor deelnemende praktijken. MTVP is gestart in april 2023, jaar 2 gaat per april 2024 in. 

Regioplan jaar 1

Bij de opstelling van dit regioplan zijn de volgende uitgangspunten leidend geweest:

 • De belasting voor de huisarts is zo laag mogelijk (administratief).
 • De interventies moeten daadwerkelijk meerwaarde bieden bij het behalen van de doelstellingen voor MTVP.
 • De huisarts bepaalt welke keuzes hij/zij maakt, Rijnmond Dokters ondersteunt de huisarts.
 • Veel praktijken hebben al elementen van MTVP ingevoerd. Bij het aanbieden van interventies wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
 • De interventies die we aanbieden, zijn in sommige gevallen nog in ontwikkeling en niet per definitie toegankelijk in iedere gemeente (m.n. op het gebied van samenwerken met het netwerk). Ook gelden er voor verschillende interventies een maximumaantal praktijken die kunnen deelnemen. 

De leidraad is landelijk vastgesteld door LHV, Ineen en Zorgverzekeraars Nederland. Hierin staan de voorwaarden waaraan praktijken zich moeten conformeren. 

Positieve Gezondheid en het 4-Domeinenmodel

Alvast meer lezen over 'het andere gesprek'? Bekijk dan onze pagina over persoonsgerichte zorg. Hier zijn ook handige documenten te vinden ter ondersteuning van de programma's.

Kennisdeling

Intervisiemogelijkheden

 • Intervisie op praktijkniveau 
 • Intervisie met andere praktijken
 • Intervisie met bestaande groep

De bovenste twee intervisies worden door Rijnmond Dokters georganiseerd. 

Lerende omgeving

Rijnmond Dokters heeft een document opgesteld met tips en tricks voor de intervisie, bijvoorbeeld een lijst van onderwerpen om tijdens de intervisie te bespreken.

Vragen of meer informatie?

Documenten

Titel
Intervisie hand-out met tips & tricks
MTVP 4 juli 2023
Toelichting op MTVP-interventies
MTVP 19 april 2023
Het Rijnmond Dokters regioplan
MTVP 30 maart 2023
Toelichting selectieprocedure
MTVP 30 maart 2023
Kernelementen MTVP
MTVP 17 februari 2023

  Vragen n.a.v. de informatiebijeenkomsten

  Titel
  FAQ MTVP – Selectiemethode, startscholing en loting
  FAQ MTVP 13 april 2023
  FAQ MTVP – Intervisie
  FAQ MTVP 13 april 2023
  FAQ MTVP – Regioplan
  FAQ MTVP 13 april 2023
  FAQ MTVP – Monitoren en evalueren
  FAQ MTVP 13 april 2023
  FAQ MTVP – Leidraad en beleid
  FAQ MTVP 13 april 2023
  FAQ MTVP – Interventies en scholingen
  FAQ MTVP 13 april 2023
  FAQ MTVP- Aanmelden en bekostigen
  FAQ MTVP 13 april 2023

   Contact

   We houden u via deze pagina, de nieuwsbrief Rijnmond Dokters update en de nog te plannen informatiebijeenkomsten op de hoogte van de definitieve invulling van MTVP. Heeft u vragen neem dan contact op met [email protected]