Intercollegiale gegevensuitwisseling richt zich op de uitwisseling van gegevens tussen medische disciplines, zoals de huisarts en een medisch specialist in het ziekenhuis. Voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg is het belangrijk dat zij veilig en snel gegevens kunnen uitwisselen. Leden van Rijnmond Dokters kunnen hiervoor gebruik maken van verschillende mogelijkheden.

Rijnmond Dokters biedt de volgende mogelijkheden voor intercollegiale gegevensuitwisseling aan

Zorgverlenersportaal Maasstad

Zonder vertraging het dossier van uw patiënt inzien

Meekijkconsult

Consulteer (medisch) specialistische zorg vanuit de huisartsenpraktijk