Met de integrale wijkgerichte aanpak ‘Krachtige Basiszorg’, is er in de huisartsenpraktijk meer tijd en aandacht voor patiënten met gestapelde medische en sociaal-maatschappelijke problematiek. Professionals uit het medische en sociale domein in de wijk leren van elkaar en werken beter samen om deze patiënten de juiste zorg te bieden. 

 

Wat is Krachtige Basiszorg?

Krachtige Basiszorg (KBZ) heeft als doel om huisartsenpraktijken met patiënten uit achterstandswijken te ondersteunen. Zo kan iedere praktijk de kwaliteit van zorg leveren waar de bewoners recht op hebben en die nodig is om gezondheidsverschillen te verkleinen. Dit gebeurt door middel van een integrale en wijkgerichte aanpak, waarbij professionals uit het medische en sociale domein samenwerken om deze kwetsbare en complexe patiënten - met hoge gezondheidsrisico's, problemen in meerdere leefdomeinen en lage gezondheidsvaardigheden - de juiste zorg te bieden. Binnen dit programma werken we nauw samen met het Fonds Achterstandswijken.

Wilt u aan de slag met Krachtige Basiszorg?

  • Rijnmond Dokters biedt een inhoudelijk programma voor Krachtige Basiszorg aan voor praktijken met meer dan 25% patiënten met een achterstandspostcode.
  • Het programma wordt gekoppeld aan het tweede jaar van Meer Tijd Voor de Patiënt, zodat er geen of zo min mogelijk extra verplichtingen zijn voor praktijken. 
  • Het opzetten van Krachtige Basiszorg in de praktijk kost tijd. Als praktijk dient u de intentie te hebben om dit voor een lange termijn en met het hele team op te pakken.

Achtergrondinformatie

Krachtige Basiszorg is in 2015 ontwikkeld in Utrecht Overvecht en wordt sinds 2018 geïmplementeerd in Rotterdam. Het programma startte in eerste instantie met 4 pilotpraktijken en werd vervolgens uitgebreid met 24 andere praktijken met de hoogste achterstandspercentages. Krachtige Basiszorg is een bewezen effectief programma en is één van de voorbeelden waarop Meer Tijd Voor de Patiënt is gebaseerd.

Meer informatie vindt u op www.krachtigebasiszorg.nl

Veelgestelde vragen

1Wat is wat? Module Krachtige Basiszorg, koptarief Krachtige Basiszorg, Programma Krachtige Basiszorg
In de aansluitovereenkomst geef je met het aanvinken van de Module Krachtige Basiszorg aan dat de praktijk meer dan 25% populatie met een achterstandspostcode heeft. Boven de 25% krijgt de praktijk per AW-ion een koptarief van €6,80. U mag het ontvangen koptarief naar eigen inzicht inzetten, zolang het ten goede komt aan zorg/ondersteuning voor deze vaak kwetsbare patiënten. Deelname aan het inhoudelijke Programma Krachtige Basiszorg is niet verplicht om het koptarief te ontvangen. Het KBZ-programma is gekoppeld aan het tweede jaar MTVP om zo min mogelijk hoepels te creëren.
2Door wie wordt Krachtige Basiszorg uitbetaald?
Het Krachtige Basiszorg koptarief wordt uitbetaald door Rijnmond Dokters. De gelden worden gelijktijdig met de ketenzorggelden per kwartaal uitbetaald.
3Als een praktijk meer dan 25% patiënten met een achterstandspostcode heeft, wanneer kan de huisarts zich dan aanmelden om in aanmerking te komen voor het koptarief?
Aanmelden kan per direct. Instromen gaat per kwartaal.
4Ik zit rond de 25% patiënten met een achterstandspostcode. Moet ik dit zelf in de gaten houden i.v.m. ontvangen koptarief?
Rijnmond Dokters maakt elk kwartaal een extractie voor praktijken die zich hebben opgegeven. U ontvangt gelijktijdig met de ketenzorggelden een vergoeding indien u boven de 25% uitkomt. Als u onder de 25% uitkomt dan krijgt u niet uitbetaald. Rijnmond Dokters kijkt elk kwartaal opnieuw naar het percentage achterstandspostcodes.
5Wij starten pas eind dit jaar met jaar 2 van MTVP. KBZ is een interventie van MTVP. Kunnen wij ons dan nu ook al aanmelden?
Ja! Het KBZ-programma inhoudelijk kan als interventie worden gekozen in het 2e jaar MTVP. Je hoeft echter niet te wachten met het aanmelden van KBZ i.h.k. van MTVP. Wij horen het zelfs graag eerder i.v.m. planning.
6Waarom moet het hele team deelnemen aan de scholing? Wat is de meerwaarde dat bijv. ook de doktersassistenten meedoen?
Als het niet lukt om met het hele team deel te nemen, is een afvaardiging van het team ook oké. Ervaring leert wel dat de aanwezigheid van het hele team als zeer nuttig wordt ervaren. Het is fijn om vanuit verschillende perspectieven ervaringen te delen. Doktersassistenten spelen een belangrijke rol bij de kwetsbare patiëntengroep met veel achterliggende sociaal-maatschappelijke problematiek (de typische ‘KBZ-patiënt’), alleen al omdat zij het eerste aanspreekpunt zijn aan de telefoon en balie.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het programma Krachtige Basiszorg? Stuur dan een mail aan  [email protected].