Met de integrale wijkgerichte aanpak ‘Krachtige Basiszorg’, is er in de huisartsenpraktijk meer tijd en aandacht voor patiënten met gestapelde medische en sociaal-maatschappelijke problematiek. Professionals uit het medische en sociale domein in de wijk leren van elkaar en werken beter samen om deze patiënten de juiste zorg te bieden. 

 

Krachtige Basiszorg

Het programma Krachtige Basiszorg heeft als doel om huisartsenpraktijken met patiënten uit achterstandswijken te ondersteunen. Zo kan iedere praktijk de kwaliteit van zorg leveren waar de bewoners recht op hebben en die nodig is om gezondheidsverschillen te verkleinen. 

Meer informatie

Lees hier meer informatie over het programma Krachtige Basiszorg van Rijnmond Dokters.

Toekomstbestendige huisartsenzorg en Wijkmanagement

Met de modules toekomstbestendige huisartsenzorg en wijkmanagement is budget beschikbaar voor o.a. persoonsgerichte zorg en samenwerking in de wijk. Praktijken met een hoog percentage achterstandspatiënten kunnen daarbovenop extra financiering krijgen met de module Krachtige Basiszorg voor:  

  • Meer tijd voor de individuele patiënt (o.a. voor inzicht krijgen in achterliggende problematiek en begeleiding van de patiënt).
  • Meer tijd voor samenwerking met de (sociale) partners.
  • Aanpak specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld LVB, kwetsbare ouderen, EPA-patiënten, SOLK).

Praktijken die meedoen met Krachtige Basiszorg worden door ons benaderd. U kunt zich niet aanmelden voor dit programma.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het programma Krachtige Basiszorg? Stuur dan een mail aan, [email protected]