Met de integrale wijkgerichte aanpak ‘Krachtige Basiszorg’, is er in de huisartsenpraktijk meer tijd en aandacht voor patiënten met gestapelde medische en sociaal-maatschappelijke problematiek. Professionals uit het medische en sociale domein in de wijk leren van elkaar en werken beter samen om deze patiënten de juiste zorg te bieden. 

 

Wat is Krachtige Basiszorg?

Krachtige Basiszorg (KBZ) heeft als doel om huisartsenpraktijken met patiënten uit achterstandswijken te ondersteunen. Zo kan iedere praktijk de kwaliteit van zorg leveren waar de bewoners recht op hebben en die nodig is om gezondheidsverschillen te verkleinen. Dit gebeurt door middel van een integrale en wijkgerichte aanpak, waarbij professionals uit het medische en sociale domein samenwerken om deze kwetsbare en complexe patiënten - met hoge gezondheidsrisico's, problemen in meerdere leefdomeinen en lage gezondheidsvaardigheden - de juiste zorg te bieden. 

Wilt u aan de slag met Krachtige Basiszorg?

  • Rijnmond Dokters biedt een inhoudelijk programma voor Krachtige Basiszorg aan voor praktijken waarbij meer dan 25% van de patiënten in achterstand leeft.
  • Het programma wordt gekoppeld aan het tweede jaar van Meer Tijd Voor de Patiënt, zodat er geen of zo min mogelijk extra verplichtingen zijn voor praktijken. 
  • Het opzetten van Krachtige Basiszorg in de praktijk kost tijd. Als praktijk dient u de intentie te hebben om dit voor een lange termijn en met het hele team op te pakken.

Achtergrondinformatie

Krachtige Basiszorg is in 2015 ontwikkeld in Utrecht Overvecht en wordt sinds 2018 geïmplementeerd in Rotterdam. Het programma startte in eerste instantie met 4 pilotpraktijken en werd vervolgens uitgebreid met 24 andere praktijken met de hoogste achterstandspercentages. Krachtige Basiszorg is een bewezen effectief programma en is één van de voorbeelden waarop Meer Tijd Voor de Patiënt is gebaseerd.

Meer informatie vindt u op www.krachtigebasiszorg.nl

Informatiebijeenkomsten

Er staan informatiebijenkomsten gepland op 25 maart om 12.15 - 13.00 uur en op 2 april om 17.00 - 17.45 uur. Deze kunt u vinden via onze scholingsagenda.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het programma Krachtige Basiszorg? Stuur dan een mail aan  [email protected].