Een praktijkondersteuner GGZ Jeugd en Gezin (POH-GGZ Jeugd en Gezin) ondersteunt de huisarts in de praktijk op het gebied van psychosociale casuïstiek van jeugdigen en hun gezinnen. Hierdoor kan er vanuit de huisartsenpraktijk snel aandacht en begeleiding worden geboden en wordt de samenwerking tussen de huisarts, het wijkteam en de JGZ bevordert.

De voordelen van een POH-GGZ Jeugd en Gezin

  • Patiënten worden snel geholpen en ontvangen zorg op maat
  • Voorkomen van onnodige verwijzingen naar de 2e lijn
  • Bevordert de samenwerking tussen zorg en welzijn
  • Gerichtere verwijzing naar specialistische jeugdhulp indien nodig

Promotiemateriaal voor patiënt

Rijnmond Dokters heeft een folder ontwikkeld waarin duidelijk staat omschreven wat zij (en u) van een praktijkondersteuner Jeugd en Gezin mogen verwachten. 

 

 

Voorwaarden

In het 'Informatieblad Praktijk Ondersteuner Huisarts Jeugd en Gezin van de Gemeente Rotterdam kunt u de voorwaarden lezen om mee te kunnen doen.

Kosten 

De Jeugd & Gezin wordt gecontracteerd volgens een vooraf vastgesteld aantal uren per week. Facturering vindt plaats op basis van een urencalculatie achteraf. Het contractueel vastgestelde aantal uren is leidend.

- De kosten voor de inzet van een POH-GGZ Jeugd en Gezin vindt u terug in het aanvraagformulier.
- Bij vakantie, ziekte en verlof worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Meer informatie?

Bent u op zoek naar een POH-GGZ Jeugd en Gezin in uw praktijk? Of wilt u meer informatie? Stuur dan gerust een e-mail naar [email protected] om de mogelijkheden te bespreken.