Bij consultvoorbereiding bereiden patiënten digitaal hun consult voor middels het invullen van een digitale vragenlijst. Omdat u voorafgaand aan het consult al beschikt over de nodige informatie, kunt u meer tijd besteden aan de specifieke zorgvraag van de patiënt. Met consultvoorbereidende vragenlijsten beginnen zowel u als de patiënt goed voorbereid aan het consult.

  • Efficiëntere consultvoering: zowel u als de patiënt goed voorbereid
  • Meer tijd en persoonlijke aandacht voor de patiënt
  • Patiënt krijgt actievere rol in het gesprek
  • Resultaten zijn direct terug te koppelen naar het HIS

Welke mogelijkheden zijn er?

Via Medicom

Vanuit Medicom stuurt u de gewenste vragenlijst toe aan uw patiënt. De patiënt vult de vragenlijst in via mijngezondheid.net of de app Medgemak. De antwoorden zijn direct inzichtelijk, worden opgenomen in het protocol en verwerkt in het dossier.

Via Spreekuur.nl

Vanuit het patiëntenoverzicht in VIPLive stuurt u de patiënt een vragenlijst toe. De patiënt ontvangt de vragenlijst in de Spreekuur.nl app, of via de mail als de patiënt hiervoor geen account heeft, en vult vervolgens de vragenlijst in. De antwoorden zijn gemakkelijk in te zien via VIPLive en kunnen worden teruggekoppeld naar het HIS.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van consultvoorbereidende vragenlijsten via VIP? Neem dan contact op met praktijkondersteuner eHealth Elske Heres, [email protected]. Heeft u interesse in de consultvoorbereidende vragenlijsten via Medicom? Neem dan contact op met team digitalisering via [email protected].