Alle huisartsenpraktijken hebben er mee te maken: chronisch psychiatrische patiënten. Zeker nu de druk op de huisartsenzorg door de lange wachttijden fors is toegenomen, is samenwerking in en rond de praktijk meer dan ooit nodig. 

Bij Rijnmond Dokters geloven we in een krachtige GGZ voor de regio Rijnmond en proberen we waar nodig de huisartsen te ondersteunen. Daarom maken we afspraken met en verbeteren we de communicatie tussen de diverse zorgverleners. Door optimaal gebruik te maken van elkaars capaciteiten als huisarts, POH-GGZ, psychologen en psychiaters, kunnen we een zo intensief als nodig en kort als mogelijke begeleiding en behandeling verzorgen.

Toolkit GGZ

LHV heeft in samenwerking met GGZ Nederland, MIND en het NHG de toolkit 'GGZ in de huisartsenpraktijk' ontwikkeld. Deze toolkit geeft u handvatten, informatie, tips en aanbevelingen die u kunt gebruiken in uw huisartsenpraktijk.

De toolkit bevat de volgende hoofdstukken:

 • Aanbod in de huisartsenpraktijk
 • Praktijkondersteuners huisarts GGZ (POH GGZ)
 • Samenwerking met de GGZ
 • Acute GGZ
 • Deskundigheidsbevordering

Kaderarts Noor Pelger

Noor Pelger is sinds april 2015 werkzaam als kaderhuisarts GGZ voor Rijnmond Dokters. De ontwikkeling en inzet van de functie POH GGZ en de verschuiving van de GGZ vanuit de B-GGZ en S-GGZ heeft de GGZ zorg in huisartsenzorg versterkt. Samenwerking tussen de verschillende 'spelers' in en rond de huisartsenpraktijk is meer dan ooit nodig. Ook ons scholingsaanbod wordt samengesteld en afgestemd met de POH GGZ. Daarnaast wordt de inzet van consultatie en eHealth waar mogelijk gefaciliteerd.

Ervaart u knelpunten in uw praktijk of heeft u vragen? Neem dan contact op met Noor Pelger via [email protected]

Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren om de kwalitatief uitdagende GGZ-zorg binnen het Rijnmond Dokters-gebied verder vorm te geven. De vakgroep GGZ regio Rotterdam, waaraan ik deelneem, richt zich op het verbeteren van de samenwerking binnen de GGZ. We richten ons o.a. op de wachtlijstenproblematiek, Jeugd GGZ en POH Jeugd en Gezin. In nauw overleg met de achterban en samen met praktijkondersteuning, de POH GGZ en de huisartsen maken de GGZ krachtig. Minder zichtbaar, maar een belangrijke voorwaarde om GGZ goed op de kaart te zetten, is dat we werken aan het ontwikkelen van zorgpaden, afstemmen met ketenpartners en lokale netwerkpartners.

Noor Pelger

Protocollen en documenten

Assertiviteit

Documenten:

Titel
Time out-procedure
Assertiviteit 1 juli 2022
Communicatievaardigheden verbeteren met videofeedback en consultmodel
Assertiviteit 1 juli 2022
Communicatieregels
Assertiviteit 1 juli 2022
Assertiviteit
Assertiviteit 1 juli 2022
Assertieve rechten
Assertiviteit 1 juli 2022

  Autisme

  Documenten:

  Titel
  Artikel NRC Next: Autisme bij vrouwen valt het minder op dan bij mannen
  Autisme 1 juli 2022

   CGT

   Documenten:

   Titel
   Werkboek cognitieve therapie
   CGT 1 juli 2022
   Uitdagen automatische gedachten
   CGT 1 juli 2022
   Dagboek CGT
   CGT 1 juli 2022

    Depressie

    Documenten:

    Titel
    Signaleringsprotocol
    Depressie 1 juli 2022
    Signaleringsprotocol depressie en psycho-educatie
    Depressie 1 juli 2022
    Signaleringsplan
    Depressie 1 juli 2022
    Brochure: depressie UMCG terugvalpreventie
    Depressie 1 juli 2022

     GGZ en COVID-19

     Documenten:

     Titel
     Nieuwsbrief GGZ over corona – april 2020
     GGZ en COVID-19 1 juli 2022

      Huisartsenzorg

      Documenten:

      Titel
      Stroomschema crisisdienst GGZ – 05.2023
      GGZ, Huisartsenzorg 22 juni 2023
      Aanmeldformulier complexe casuïstiek volwassenen GGZ
      Huisartsenzorg 30 september 2022
      Beslisboom Parnassia
      Huisartsenzorg 1 juli 2022

       Huiselijk geweld en kindermishandeling

       Documenten:

       Titel
       Folder: Raad van Kinderbescherming
       Huiselijk geweld en kindermishandeling 1 juli 2022
       Afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld
       Huiselijk geweld en kindermishandeling 1 juli 2022

        Rouwverwerking

        Documenten:

        Titel
        Rouw- en verliesverwerking
        Rouwverwerking 1 juli 2022
        Fasen en taken bij het rouwproces
        Rouwverwerking 1 juli 2022
        Complicaties bij rouw
        Rouwverwerking 1 juli 2022

         Testen en scorelijsten

         Documenten:

         Titel
         AQ-vragenlijsten
         Testen en scorelijsten 1 juli 2022
         AQ testscore
         Testen en scorelijsten 1 juli 2022

          Wijkteams en vraagwijzer Rotterdam

          Documenten:

          Titel
          Triage-instrument vraagwijzer
          Wijkteams en vraagwijzer Rotterdam 1 juli 2022
          Jongerenloket en wijkteams
          Wijkteams en vraagwijzer Rotterdam 1 juli 2022
          Informatieblad voor professionals: contactgegevens wijkteams Rotterdam
          Wijkteams en vraagwijzer Rotterdam 1 juli 2022
          Adressenlijst vraagwijzer Rotterdam
          Wijkteams en vraagwijzer Rotterdam 1 juli 2022
          Aanmelden wijkteam Rotterdam
          Wijkteams en vraagwijzer Rotterdam 1 juli 2022
          Samenwerking wijkteams en huisartsen
          Wijkteams en vraagwijzer Rotterdam 1 juli 2022

           .