Het doel van dit zorgprogramma is het verbeteren van de prognose, verminderen van de ziektelast en het streven naar een goede controle van deze chronische longziekten. Dit gebeurt door de patiënt regelmatig te controleren en te behandelen. Door samen met de patiënt aandacht te hebben voor het verminderen van de ziektelast heeft de ziekte minder impact op het dagelijks leven van de patiënt. Dit zorgprogramma is ook bedoeld voor patiënten met een mengbeeld astma en COPD (ACOS-patiënten).

Instroommomenten

U kunt 4 x per jaar instromen in dit zorgprogramma:
 • 1 januari
 • 1 april
 • 1 juli
 • 1 oktober

Declaratieverrichtingen

Declarabele verrichtingen COPD


 • Diagnostische spirometrie, mits uitgevoerd in de praktijk.

 

Niet-declarabele verrichtingen COPD

De volgende verrichtingen kunnen niet door huisarts als M&I-module apart worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar:


 • Consult huisarts
 • Consult POH
 • Spirometrie, monitoring
 • Ondersteuning zelfmanagement
 • Stoppen met roken
 • Voedingsadvies
Declarabele verrichtingen Astma


 • Spirometrie, diagnostiek en monitoring, mits uitgevoerd in de praktijk
 • SMR-traject 
 
Niet-declarabele verrichtingen Astma


 • Consult huisarts
 • Consult POH
 • Voedingsadvies
 • Ondersteuning zelfmanagement 

 

N.B. Wanneer de spirometrie wordt uitbesteed aan star-Shl gaat dit van het eigen risico van de patiënt

Financiering COPD

wordt gefinancierd met een integraal tarief. Dit houdt in dat de zorg voor de COPD patiënten, behorende tot het zorgprogramma, een vaste vergoeding per patiënt kent. Het integrale tarief wordt via Rijnmond Dokters uitbetaald aan huisartsen en ketenpartners.

Financiering Astma

Ook voor de zorg van de astmapatiënten die meedoen aan het zorgprogramma is er een vastgestelde vergoeding. De spirometrie en het stoppen met roken  declareert u apart.

Fysiotherapie bij COPD-patiënten

Vanaf 1 januari 2019 wordt fysiotherapie voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed.

Bewegen draagt bij aan het verbeteren of stabiel houden van het fysiek functioneren. Bij COPD-patiënten kan sprake zijn van verminderde activiteit en/of capaciteit (conditie), bijvoorbeeld door (angst voor) kortademigheid. Overweeg daarom COPD patiënten te verwijzen naar een fysiotherapeut met voldoende kennis van en ervaring met de behandeling van patiënten met COPD. U vindt hier een lijst van fysiotherapeuten met de aantekening longzorg.

Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen, moet de patiënt voldoen aan:

 • Minimaal GOLD classificatie II of hoger.
 • Het maximum aantal behandelingen waar de patiënt recht op heeft is gekoppeld aan de ziektelast, longaanval en of ziekenhuisopname.
 • De fysiotherapeut bepaalt aan de hand van een screening van fysieke activiteiten en capaciteit of fysiotherapie is geïndiceerd. Geef bij verwijzing naar een fysiotherapeut de volgende informatie mee: FEV₁ MRC en CCQ scores.
 • Aantal doorgemaakte longaanvallen en/of ziekenhuisopnames in de afgelopen 12 maanden.

Indicatoren

COPD 2021

Basis indicatoren die zijn opgesteld door InEen. De gehanteerde norm is vastgesteld door de kwaliteitsgroep Astma/ COPD van Rijnmond Dokters.  

 • % pt met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd is 78%. 
 • % pt bij wie functioneren (MRC en CCQ) is vastgelegd is 78%. 
 • % pt bij wie mate van bewegen is gecontroleerd is 78%. 
 • % pt van wie het rookgedrag is vastgelegd is 83%. 
 • % pt die roken in de groep patiënten waarvan het rookgedrag bekend is, is minder dan 39%. 
 • % pt bij wie BMI is berekend is 81%. 
 • % pt met 2 of meer exacerbaties in de afgelopen 12 mnd. is minder dan 11%.  

Declaratie-indicator is het bepalen van het functioneren (CCQ en MRC)

Astma 2021

 • % pt waarvan het rookgedrag is vastgelegd is 84%. 
 • % pt die roken in de groep patiënten waarvan het rookgedrag bekend is, is minder dan 39%. 
 • % pt met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd is 58%. 
 • % pt bij wie functioneren (MRC en ACQ) is vastgelegd is 57%. 

Declaratie indicator is het bepalen van het functioneren (ACQ en MRC)

Video uitleg longformularium

Bekijk hier de instructievideo waarin wordt uitgelegd hoe het longformularium tot stand is gekomen en hoe u een passend device voor uw patiënt kiest, waarbij het longformularium het uitgangspunt is.

Protocollen en documenten

Titel
Longconvenant Zuid-Holland Zuidwest
COPD/Astma 3 mei 2024
Zorgprogramma Astma 2023
COPD/Astma 20 juni 2023
Zorgprogramma COPD 2022
COPD, COPD/Astma, Protocollen 31 januari 2023
Vragenlijst CCQ
COPD/Astma 9 december 2022
MRC Scorelijst
COPD/Astma 8 december 2022
Astma Controle Vragenlijst
COPD/Astma 27 oktober 2023
Longaanval actieplan COPD
COPD/Astma 8 december 2022

  Formularium

  Titel
  Formularium inhalatiemedicatie
  Formularium 24 mei 2023
  2022 RD Formularium intro
  Formularium 8 december 2022
  Wijzigingen preferentiebeleid
  Formularium 8 december 2022

   Spirometrie

   Op de website van PT-medical kun je de FAQ nalezen over de spirometer Vitalograph.

   Titel
   Welch Allyn: gebruik van een filter en de bijbehorende instellingen
   Spirometrie 22 maart 2024
   Vitalograph Spirotrac: gegevens patiënt aanpassen
   Spirometrie 9 augustus 2023
   Vitalograph Spirotrac: aanbevolen instellingen
   Spirometrie 9 augustus 2023
   Stoppen met longmedicatie voor spirometrie 2022
   Spirometrie 8 december 2022
   Handleiding koppeling Spida spirometer in MicroHIS X versie 12
   Spirometrie 8 december 2022
   Welch Allyn printscreen instellingen
   Spirometrie 8 december 2022
   Handleiding spirometrie in Medicom
   Spirometrie 8 december 2022
   Carefusion instellingen spirometer
   Spirometrie 8 december 2022
   IJkprotocol RD
   Spirometrie 8 december 2022
   Beoordelingsformulier CAHAG
   Spirometrie 8 december 2022

    Patiëntenbrieven

    Titel
    Terugverwijzing voorbeeldbrief huisartsenpraktijk
    Patiëntenbrieven COPD/Astma 8 december 2022
    Uitnodiging controle afspraak COPD
    Patiëntenbrieven COPD/Astma 8 december 2022
    Uitnodiging controle afspraak astma
    Patiëntenbrieven COPD/Astma 8 december 2022
    Bevestiging afzien van deelname zorgprogramma COPD
    Patiëntenbrieven COPD/Astma 8 december 2022
    Herinnering uitnodiging controle afspraak no-show COPD
    Patiëntenbrieven COPD/Astma 8 december 2022
    Herinnering uitnodiging controle afspraak no-show astma
    Patiëntenbrieven COPD/Astma 8 december 2022
    Bevestiging afzien van deelname zorgprogramma Astma
    Patiëntenbrieven COPD/Astma 8 december 2022

     Contact

     Heeft u vragen over het zorgprogramma COPD/Astma, wilt u meer informatie over de kwaliteitsgroep of wilt u zich aansluiten bij dit zorgprogramma? Stuur dan een mail aan [email protected].