Het Looprecept is ontstaan uit de gedachte dat er te weinig aandacht is in de dagelijkse praktijk voor bewegen en de positieve effecten daarvan. In de geneeskunde is (te)veel aandacht voor symptoombehandeling. Terwijl de basis om veel lichamelijke en psychische klachten en ziekten te voorkomen en te verminderen een gezonde leefstijl is. Literatuur laat ook herhaaldelijk zien dat bewegen een van de beste medicijnen is bij veel verschillende diagnoses, die u als huisarts dagelijks voorbij ziet komen in uw praktijk.

Het Looprecept is concept dat is bedacht door Matthijs van der Poel en Anne Huisman om patiënten in beweging te krijgen. Rijnmond Dokters ondersteunt dit initiatief van harte en vergoedt daarom deze wandelingen aan haar leden. Voorwaarde om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, is dat de patiënt deelneemt aan een van de ketenzorgprogramma's van Rijnmond Dokters. De wandeling wordt dus gekoppeld aan een DBC ketenzorg onder de naam 'looprecept Rijnmond Dokters'. De gegevens van de patiënten die meewandelen, kunnen worden aangeleverd bij Rijnmond Dokters. Daarna zal uitbetaling volgen. Uiteraard kunnen er ook andere patiënten meelopen. Deze worden alleen niet vanuit Rijnmond Dokters vergoed.

Meedoen?

Diverse huisartsenpraktijken nemen hun patiënten al mee om te wandelen. Wilt u ook starten met het looprecept? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rina Jansen, via [email protected] o.v.v. 'looprecept Rijnmond Dokters'.