Adequaat anticiperen op kwetsbaarheid bij ouderen, het vergroten van hun zelfredzaamheid en streven naar een betere kwaliteit van leven. Het versterken van de ouderenzorg is een speerpunt van Rijnmond Dokters. 

Zorgprogramma ouderenzorg

Het zorgprogramma kwetsbare ouderenzorg richt zich op ouderen van 75 jaar en ouder, waarbij de huisartsenpraktijk de regierol vervult in de zorg. Met dit zorgprogramma streven we ernaar dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen zijn in de thuissituatie, met behoud of verbetering van de kwaliteit van leven.

Het zorgprogramma is op
drie niveaus actief:
1Ouderenzorg op patiëntniveau
De huisartspraktijk doorloopt voor de 75-plussers de noodzakelijke onderdelen van het 6 stappenmodel uit de landelijke handreiking kwetsbare ouderen thuis. Binnen de stappen heeft de praktijk ruimte om zelf invulling te geven aan de opzet en uitvoering.
2Ouderenzorg op praktijkniveau
Structuur in de praktijk
De praktijk heeft voldoende formatie voor de uitvoering van de integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Een richtlijn is 4-6 uur per normpraktijk. Een goede start vraagt om een kernteam en een praktijkplan ouderenzorg. In het kernteam worden o.a. de visie en doelen van de praktijk met betrekking tot de ouderenzorg vastgesteld. Verder worden afspraken gemaakt over o.a. de taakverdeling, tijdsinvestering en evaluatiemomenten.

Uniforme registratie middels ICPC-codering
Er wordt gewerkt middels het protocol ouderenzorg t.b.v. eenduidige registratie. NB: maak steeds een juiste afweging welke informatie relevant is voor deze betreffende patiënt. Het kernteam heeft afgesproken hoe structureel aandacht kan worden besteed aan de wensen en behoeftes rond leven en dood, oftewel proactieve zorgplanning.
3Ouderenzorg op wijkniveau
De praktijk heeft (samen met de wijkmanager) een actueel overzicht van het wijknetwerk, en wie waarvoor en hoe benaderd kan worden. In het kernteam is geborgd hoe en wanneer dit actueel wordt gehouden. Wijkspecifieke verschillen zijn denkbaar. De praktijk organiseert naar behoefte een multidisciplinair overleg (MDO) voor patiënten met hoog complexe zorg (patiëntgericht).

Focusindicatoren

Er zijn een aantal onderwerpen dusdanig belangrijk dat deze zijn ingesteld als focusindicator. Tijdens scholingen en (digitale) praktijkbezoeken zullen deze indicatoren regelmatig ter sprake komen. Dit om bewustwording voor het onderwerp te creëren, maar vooral ook om handvatten te bieden zodat u er ook daadwerkelijk mee aan de slag kunt.

Praktijkbezoek ouderenzorg 

Heeft u behoefte aan ondersteuning als het gaat om de ouderenzorg in uw praktijk? Maak een afspraak voor een bezoek (digitaal of fysiek) met een verpleegkundig consulent. We beantwoorden uw vragen over het zorgprogramma ouderenzorg.

Specialist Ouderengeneeskunde

De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) staat de huisarts, waar mogelijk, graag bij in de zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Als u bent ingelogd, kun u hier de contactgegevens bekijken.

VIP Calculus 

In VIP Calculus zijn een aantal modules voor de ouderenzorg beschikbaar:

1Het ketenzorgdashboard en ouderenzorgrapport
Voor een overzicht van de zorg die geleverd is, het (op thema) uitdraaien van patiëntenlijsten en verwijzingen naar ketenpartners en het meekijkconsult.
2Proactieve zorgplanning
Een proactieve zorgplanning kan worden geregistreerd in VIPLive. De HAP kan deze vervolgens inzien.
3Het gezondheidsplan
Voor het in beeld brengen van de waarden, doelen en interventies van de patiënt (volgens de SFMPC-methodiek).
4De VIPapp
Voor veilige en makkelijke communicatie met de kwetsbare oudere, mantelzorger en zorgprofessionals. Denk aan de wijkverpleegkundige en casemanager dementie. 

Documenten

Samenwerken

Titel
Contactgegevens verwijzing kwetsbare ouderen
Ouderenzorg, Samenwerken 29 maart 2024
MDO kader ouderenzorg 2023
Ouderenzorg, Samenwerken 29 maart 2024
CIZ Teams
Ouderenzorg, Samenwerken 29 maart 2024
Mantelzorgondersteuning RD mei 2022
Ouderenzorg, Samenwerken 29 maart 2024
Toelichting schillenmodel ouderenzorg
Ouderenzorg, Samenwerken 29 maart 2024
Schillenmodel ouderenzorg
Ouderenzorg, Samenwerken 29 maart 2024

  Meetinstrumenten

  Titel
  Uniforme proactieve zorgplanning
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024
  LAEGO kaart SFMPC
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024
  Trazag start i.r.t. GFI
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024
  Trazag
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024
  Meetinstrument GFI
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024
  Signalenkaart landelijk
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024
  Signalenkaart Rotterdam
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024
  Rudas handleiding
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024
  Notitie Cognitie RD zorgprogramma kwetsbare ouderen
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024
  Gehoor
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024
  Focusindicator ADL 2022 versie 3
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024
  Polyfarmacie
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024
  Geheugen en dementie
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024
  Visus
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024
  Mobiliteit
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024
  Voeding
  Meetinstrument, Ouderenzorg 29 maart 2024

   Organisatie praktijk

   Titel
   Declaratiewijzer ouderenzorg 2024
   Organisatie praktijk, Ouderenzorg 29 maart 2024
   Schema gestructureerde ouderenzorg 2023
   Organisatie praktijk, Ouderenzorg 29 maart 2024
   Overzicht ICPC coderingen ouderenzorg
   Organisatie praktijk, Ouderenzorg 29 maart 2024
   Opzet praktijkplan Ouderenzorg 2022
   Organisatie praktijk, Ouderenzorg 29 maart 2024

    Tarief en aanmelding

    Voor deelname aan het zorgprogramma Ouderenzorg geldt een populatiebekostiging; Rijnmond Dokters declareert deze voor de praktijk bij de zorgverzekeraar. De instroommomenten zijn 1 januari en 1 juli. Bekijk de declaratiewijzer in de documenten voor meer informatie. 

    Contact

    Heeft u vragen of wilt u meer informatie over ouderenzorg? Stuur dan een mail naar [email protected].

    .