Doordat kwetsbare ouderen langer thuis blijven wonen en het tekort aan zorgpersoneel, wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de mantelzorger. Door de mantelzorger zo goed mogelijk op weg te helpen, kunnen de huisarts en POH/Verpleegkundig Specialist een belangrijke bijdrage leveren aan de ondersteuning.

U hoeft niet alle ondersteuning zelf te bieden. Wees op de hoogte van de sociale kaart m.b.t. mantelzorgondersteuning en verwijs zo mogelijk via Zorgdomein naar de welzijnspartij in de wijk. U kunt hierbij ook een beroep doen op de wijkcoördinator van Rijnmond Dokters.
  • Registreer in het HIS: ICPC Z14 (probleem met zieke partner)
  • Houd vinger aan de pols bij de mantelzorger(s). Ook vanuit de welzijnspartijen wordt getracht de bij hun bekende mantelzorgers te ondersteunen.
  • Maak gebruik van de EDIZ vragenlijst t.b.v. het in kaart brengen en bespreekbaar maken van de belasting.

Extra ondersteuning voor de mantelzorger

  • De Rotterdamse welzijnsorganisaties (WIN010) hebben een belteam waar iedereen terecht kan die praktische hulp nodig heeft, of gewoon een praatje wil maken. Zie hier de telefoonnummers per wijk.  
  • De mantelaar is een organisatie die mantelzorgers extra ondersteuning biedt.
  • De website van MantelzorgNL, een landelijke vereniging voor mantelzorgers.  
  • Mantelfoon, een telefonische dienst (24/7) voor een luisterend oor, advies en ondersteuning.  
  • Steunpunt mantelzorg Rotterdam 
  • De Mantelzorglijn (030-760 60 55), bellen met een professional voor een luisterend oor, tips en adviezen. 

Contact

Wilt u meer informatie over ouderenzorg? Stuur dan een mail aan: [email protected].

.