Initiatieven om regionale processen en zorgverlening naar een hoger plan te tillen kunnen bij het innovatiefonds worden aangemeld voor ondersteuning.  

Rijnmond Dokters ondersteunt niet alleen huisartsenpraktijken en praktijkondersteuners bij de zorg van vandaag, maar investeert ook in de zorg van morgen. Daarom hebben we het innovatiefonds opgericht. Leden van Rijnmond Dokters kunnen een beroep doen op het innovatiefonds als zij een initiatief willen opzetten of vervolgen dat niet gefinancierd wordt vanuit de reguliere zorgfinanciering. Vanuit het innovatiefonds kan er financiële ondersteuning worden geboden om zo de zorgvernieuwing te realiseren. 

 

Waar moet een initiatief aan voldoen?

De middelen uit het Innovatiefonds zijn bedoeld om huisartsen te stimuleren om te ondernemen en te innoveren. Het kan zowel gaan om bewezen als om niet bewezen verbeteringen.

1Het initiatief draagt bij verbetering van de patiëntenzorg.
Het initiatief verbetert de patiëntenzorg met een verandering in diagnostiek, therapie of de wijze van zorgverlening. De toegevoegde waarde op het gebied van doelmatigheid, kwaliteit en/of service hoeft nog niet bewezen te zijn.
2Het initiatief is schaalbaar.
Het initiatief of de innovatie kan bij succes eenvoudig uitgebreid worden naar andere huisartsenpraktijken.
3Het initiatief heeft aanvullende financiering nodig.
Het initiatief kan geen gebruik maken van reguliere (huisartsen)financiering, niet deelnemen aan vergelijkbare pilots of projecten vanuit Rijnmond Dokters of bekostigd worden vanuit O&I betaaltitels.
4Het initiatief komt direct ten goede aan de huisartsenzorg.
Of aan de verbinding van huisartsenzorg met andere domeinen.
5Het initiatief heeft binnen twee jaar meetbare resultaten.
De looptijd van de financiering vanuit het Innovatiefonds is maximaal twee jaar.

Goedgekeurd initiatieven

Benieuwd met wat voor initiatieven u bij het innovatiefonds terecht kunt? Om inzicht te geven in wat voor aanvragen geschikt zijn, hebben we de goedgekeurde initiateven onder elkaar gezet. Ook is er een artikel geschreven over de POH e-health, een initiatief dat mede dankzij het Innovatiefonds tot stand is gekomen.

Vergaderdata commissie 2023

  • 25 april
  • 6 juni
  • 13 november
  • 18 december

Contact

Voor vragen of om te toetsen of uw initiatief voldoet aan de voorwaarden en daarmee in aanmerking komt voor (co)financiering, kunt u contact opnemen met Aad van 't Hof, [email protected], of een mail sturen naar innovatiefond[email protected].