Persoonsgerichte zorg helpt om elkaar beter te verstaan. Bij deze aanpak wordt de patiënt beschouwd als méér dan zijn aandoening. Dat vereist een ander consult, waarbij zorgverlener en patiënt inzichtelijk krijgen wat belangrijk is voor de gezondheid en levensdoelen van de patiënt. Centraal hierbij staat ‘Het andere gesprek’.

Het andere gesprek

In het andere gesprek focust u niet op een aandoening, maar vooral op de mens achter de aandoening. Met Positieve Gezondheid krijgt u middels het Spinnenweb gespreksinstrument de context van de patiënt duidelijker in beeld en kunt u als zorgverlener gerichter adviezen op maat geven. Bij de patiënt neemt het bewustzijn over de eigen gezondheid en levensdoelen toe. Het draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

 “Ik weet nu hoe ik mijn patiënten beter in beweging kan krijgen en dat geeft energie.”

Gespreksinstrumenten

Toolbox

Rijnmond Dokters ondersteunt de gespreksinstrumenten het 4-Domeinenmodel en Positieve Gezondheid. Voor beide gespreksinstrumenten is er een toolbox met verschillende ondersteuningsdocumenten, passend bij het MTVP-programmaonderdeel “het goede gesprek”.

Positieve Gezondheid

4-Domeinenmodel

Scholing

Scholingen voor het 4D Model en Positieve Gezondheid lopen via het MTVP-programma. Wilt u buiten het MTVP programma scholing op deze gespreksinstrumenten volgen, dan kunt u dit aanvragen via [email protected].

Meer informatie

Op www.mijnpositievegezondheid.nl vindt u veel informatie voor zowel patiënt als zorgverlener.

Contact

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen? Stuur dan een mail aan [email protected].

.