Huisartsen staan voor de uitdaging om de zorg voor de groeiende groep (kwetsbare) ouderen te regelen. Ook de zorg rond de laatste levensfase is hierin een belangrijk element. Bij voorkeur denken ouderen hier tijdig over na. De huisarts en praktijkondersteuner kunnen hierin een proactieve en stimulerende rol vervullen. Advance Care Planning, ofwel vroegtijdige zorgplanning, is hier een middel voor. Van de praktijk vraagt dit aandacht voor de zorg rondom het levenseinde en eenduidige registratie in het HIS (Episode A20). 

Tips t.b.v. registratie

 • Registratie ICPC A.20st item
 • Hernoemen episode met de uitkomst, bijvoorbeeld ‘niet reanimeren niet IC’
 • Openzetten LSP
 • Overdracht naar de HAP (op indicatie)

Ga na of u de informatie omtrent wensen rondom deze keuzes al bekend is en kijk of de technische uitvoering correct is.

Wensenboekje van Genero

GENERO heeft in samenwerking met professionals en ouderen recent een ‘wensenboekje’ uitgegeven rondom het thema ACP. Dit wensenboekje is bedoeld om ouderen te prikkelen om over hun wensen na te denken en dit (laagdrempelig) bespreekbaar te maken. Het wensenboekje van GENERO is digitaal beschikbaar, maar ook in een gedrukte uitgave te bestellen via de website van GENERO.

Mantelzorgondersteuning tijdens een COVID-periode

De huidige coronamaatregelen kunnen grote impact hebben op de mantelzorger.  COVID veroorzaakt ook overbelasting van de zorg. Hierdoor wordt er mogelijk meer een beroep op de mantelzorger gedaan en vormt overbelasting een reëel risico. Hoewel ondersteuning aan mantelzorgers geen specifiek huisartsgeneeskundige zorg is, kunnen de huisarts en praktijkondersteuner/Verpleegkundig Specialist wel een bijdrage leveren in de signalering en preventie van overbelaste mantelzorgers. Door de mantelzorger ‘op weg te helpen’, levert u een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van mantelzorgers. 

Extra ondersteuning voor de mantelzorger

 • De Rotterdamse welzijnsorganisaties (WIN010) hebben een belteam waar iedereen terecht kan die praktische hulp nodig heeft, of gewoon een praatje wil maken. Zie hier de telefoonnummers per wijk.  
 • De mantelaar is een organisatie die mantelzorgers extra ondersteuning biedt, juist in deze corona tijden. 
 • De website van MantelzorgNL, een landelijke vereniging voor mantelzorgers.  
 • Mantelfoon, een telefonische dienst (24/7) voor een luisterend oor, advies en ondersteuning.  
 • Steunpunt mantelzorg Rotterdam 
 • De Mantelzorglijn (030-760 60 55), bellen met een professional voor een luisterend oor, tips en adviezen.  

 

 

 

Betekenis voor de eerste lijn

 • Houd vinger aan de pols bij de mantelzorger(s). Ook vanuit de welzijnspartijen wordt getracht de bij hun bekende mantelzorgers te ondersteunen. 
 • Wees alert op de mantelzorger die zelf tot de risicogroep van corona behoort.  
 • Als huisartsenpraktijk hoeft u niet alle ondersteuning zelf te bieden. Wees op de hoogte van de sociale kaart m.b.t. mantelzorgondersteuning, en verwijs zo mogelijk via Zorgdomein naar de welzijnspartij in de wijk door (met onderbouwde verwijzing). Maak hierbij eventueel gebruik van de wijkcoördinator van Rijnmond Dokters. 
 • In deze instructie staat wanneer mantelzorgers en pgb-gefinancierde zorgverleners persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen aanvragen, en wanneer cliënten (gratis) zelftests kunnen aanvragen. Zie de geldende voorwaarden. 
 • Registratie in het HIS: ICPC Z14 (probleem met zieke partner) 
 • EDIZ vragenlijst tbv het in kaart brengen en bespreekbaar maken van de belasting.  

COVID-19 en ACP

Om praktijken een handvat bij ACP heeft de ‘kwaliteitsgroep ouderenzorg’ een informatiemap opgesteld, met daarin:

 • Een behandelwensenformulier: Een uitgebreide lijst met thema’s die aan bod kunnen komen in een ACP gesprek. 
 • Een folder met achtergrondinformatie over ACP 
 • Een voorbeeldbrief om patiënten te informeren.
 • Stappenplan ACP voor de praktijk, met o.a. tips voor registratie en gratis wachtkamerfilmpjes.

De documenten zijn hieronder online in te zien, maar zijn ook op papier op te vragen, stuur daarvoor een mail aan, [email protected].

Documenten

Titel
Stappenplan ACP 2020
ACP 15 november 2022
Folder ACP 2020
ACP 15 november 2022
Advance care planning tijdens de COVID-pandemie
ACP 15 november 2022
ACP Behandelwensenformulier
ACP 15 november 2022
ACP Rijnmond Dokters informatiebrief patient
ACP 24 mei 2022

  Contact

  Wilt u meer informatie over ouderenzorg? Stuur dan een mail aan: [email protected].

  .