Huisartsen staan voor de uitdaging om de zorg voor de groeiende groep (kwetsbare) ouderen te regelen. Ook de zorg rond de laatste levensfase is hierin een belangrijk element. Bij voorkeur denken ouderen hier tijdig over na. De huisarts en praktijkondersteuner kunnen hierin een proactieve en stimulerende rol vervullen. Advance Care Planning, ofwel vroegtijdige zorgplanning, is hier een middel voor. Van de praktijk vraagt dit aandacht voor de zorg rondom het levenseinde en eenduidige registratie in het HIS (Episode A20). 

Ga na of informatie omtrent de laatste wensen en keuzes al bekend is en kijk of de technische uitvoering correct is.

Het ACP stappenplan:

Project ACP in de eerste lijn

Het doel van dit project was om Advance Care Planning in de eerste lijn een boost te geven. Dit omdat het kwetsbare ouderen én zorgprofessionals kan helpen. We richtten ons met dit project op huisartsen, POH's, wijkverpleegkundigen en welzijnsmedewerkers.

Meer weten?

Het project is inmiddels afgerond. Wilt u onderdelen uit het project implementeren in uw wijk? Neem dan contact op met [email protected].

Wensenboekje

GENERO heeft een wensenboekje uitgegeven rondom het thema ACP, bedoeld om ouderen te prikkelen om over hun wensen na te denken en dit (laagdrempelig) bespreekbaar te maken.

Communicatie met de patiënt

Pharos heeft voor patiënten met een migratieachtergrond voorlichtingsvideo's gemaakt rondom het thema Advance Care Planning. Dit omdat er verschillende ideeën kunnen bestaan tegenover de zorg of ondersteuning in de laatste levensfase. Als huisarts of POH kunt u een video met uw patiënt en de familie delen. 

Documenten

Titel
Stappenplan ACP in de huisartsenpraktijk
ACP 27 september 2023
Folder ACP in de huisartsenpraktijk
ACP 27 september 2023
Formulier vastleggen proactieve zorgplanning
ACP 11 augustus 2023
Schema gestructureerde ouderenzorg 2022
ACP, Ouderenzorg 27 september 2023
ACP Rijnmond Dokters informatiebrief patient
ACP 24 mei 2022

  Voorbeelden

  Titel
  Opbrengst bijeenkomst Oude Noorden – 31 januari 2023
  ACP voorbeelden 27 september 2023
  Verslag bijeenkomst zingeving Hillegersberg – 21 augustus 2023
  ACP voorbeelden 27 september 2023
  Naslag bijeenkomst Hillegersberg Schiebroek – 16 januari 2023
  ACP voorbeelden 27 september 2023

   Communicatie

   Titel
   ACP zomermail
   ACP communicatie 27 september 2023
   ACP bingo kerst
   ACP communicatie 27 september 2023

    Contact

    Wilt u meer informatie over ouderenzorg? Stuur dan een mail aan: [email protected].

    .