Het programma Chronische Zorg Op Maat is een toekomstbestendige benadering van de chronische zorg. Het doel is om patiënten actiever te betrekken bij hun eigen zorgproces en medewerkers in huisartsenpraktijken beter uit te rusten om te kunnen omgaan met de toenemende vraag naar chronische zorg en de veranderende rol van de patiënt. Gedurende dit tweejarige programma kunt u ontdekken hoe uw praktijk kan bijdragen aan de verschuiving van de traditionele, op aandoeningen gerichte ketenzorg naar een holistische, persoonsgerichte aanpak.

Wat biedt het programma?

De zorg voor chronisch zieken biedt huisartsenpraktijken allerlei uitdagingen. Deze omvatten veranderende patiëntenbehoeften, een toenemend aantal mensen met chronische aandoeningen, tekorten aan personeel en de bezorgdheid over de betaalbaarheid van zorg in de toekomst. Het programma Chronische Zorg Op Maat is specifiek ontwikkeld om oplossingen te bieden voor deze complexe vraagstukken. Wij ondersteunen uw praktijk bij het bieden van integrale zorg op maat, terwijl we tegelijkertijd medewerkers meer regie geven over hun werk.

 • Het programma duurt twee jaar

 • Er zijn vier instapmomenten per jaar

  Hoe werkt het?

  Het traject begint met het opstellen van een praktisch ontwikkelingsplan, waarin we uw visie, doelen, tijdsplanning en vereiste kennis in kaart brengen. Als deelnemende praktijk ontvangt u financiële ondersteuning om deze doelen te verwezenlijken. Ons programma voorziet in concrete doelen en praktische hulpmiddelen om de overgang van traditionele ketenzorg naar integrale zorg op maat gemaakte chronische zorg te initiëren of te versnellen. Rijnmond Dokters ondersteunt u gedurende dit proces.

  Ondersteuning Op Maat

  • Heeft een keuzelijst met concrete bouwstenen
  • Biedt handvatten en inspiratie om te starten
  • Stelt kennis en kunde beschikbaar van een verpleegkundig consulent en POH eHealth
  • Biedt financiële vergoeding voor materialen, scholingen of andere inzet.

  Lerende community

  Deelnemende praktijken worden onderdeel van een zogenaamde lerende community waarin kennis en ervaringen worden gedeeld. Dit omvat periodieke bijeenkomsten waarin praktijken van elkaar leren en worden geïnspireerd. Samen bouwen we aan een netwerk van vooruitstrevende huisartsenpraktijken die de uitdagingen van de chronische zorg op een vernieuwende manier aanpakken en deze kennis delen met andere praktijken.

  Aanmelden?

  Meedoen met het programma Chronische Zorg Op Maat? Stuur een e-mail aan, [email protected]

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het programma Chronische Zorg Op Maat? Aarzel dan niet om contact op te nemen met verpleegkundig consulenten Rina Jansen, [email protected] of Tracy Louter, [email protected]. Zij kijken ernaar uit om samen met uw praktijk de zorg van de toekomst vorm te geven.