Op het afschrift van uw zorgverzekeraar staat dat er geld is betaald aan Rijnmond Dokters. U weet waarschijnlijk niet wat voor organisatie Rijnmond Dokters is. Terecht dat u vragen heeft over deze betaling. Wij geven graag meer informatie.

Waarom Rijnmond Dokters op het overzicht van uw verzekeraar staat:

Omdat uw huisarts lid is van deze organisatie.

Ziet u Rijnmond Dokters op uw afschrift staan?

Uw zorgverzekeraar heeft diverse bedragen aan Rijnmond Dokters betaald. Dit kan twee redenen hebben:

1. Uw huisarts is lid van onze organisatie


Via uw verzekeraar wordt er voor alle patiënten een bedrag in rekening gebracht voor onze organisatie.

Dit bedrag is voor de ondersteuning van Rijnmond Dokters aan uw huisarts.

De bedragen liggen tussen de €1,00 en €5,00.

Dit bedrag gaat niet van uw eigen risico af.

In dit geval heeft Rijnmond Dokters geen inzage in uw gegevens.

2. U heeft een chronische aandoening


Heeft u een chronische aandoening zoals diabetes, hart- en vaatziekte of astma/COPD en zit u in de ketenzorg?

Dan worden er ook bedragen in rekening gebracht voor het ondersteunen van de chronische zorg.

Betrokken zorgverleners hebben met uw goedkeuring inzage in een deel van uw gegevens.

1Wat is de ketenzorg?
Bij sommige chronische aandoeningen is de zorg van meerdere artsen en zorgverleners nodig. Bijvoorbeeld de huisarts in samenwerking met een diëtist en een fysiotherapeut of oefentherapeut. Dit noemen we ketenzorg.

Heeft u een chronische aandoening, maar weet u niet zeker of u in de ketenzorg zit? Vraag het de huisarts of praktijkondersteuner.

Vraag en antwoord

1Wie is Rijnmond Dokters?
Rijnmond Dokters is een organisatie van, voor en door huisartsen in de regio Rijnmond. Wij ondersteunen huisartsen en praktijken zodat zij de best mogelijke zorg aan patiënten kunnen leveren. Lees hier meer over Rijnmond Dokters.
2Kan Rijnmond Dokters helpen bij het vinden van een huisarts?
Bent u op zoek naar een huisarts die nog patiënten aanneemt? Helaas kunnen wij u daarbij niet helpen. Rijnmond Dokters fungeert als de ondersteunende regio-organisatie voor bijna alle huisartsen in de regio, maar heeft geen inzage in welke praktijken nog patiënten aan nemen. Wij hebben ook geen huisartsen in dienst. U kunt hiervoor wel contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Als u verzekerd bent, dan is de zorgverzekeraar verplicht om u passende (huisartsen)zorg aan te bieden.
3Waarom is mijn zorgverlener aangesloten bij Rijnmond Dokters?
Op verzoek van de zorgverzekeraar maakt Rijnmond Dokters als regio-organisatie afspraken met zorgverleners in de regio. Een deel van de zorgkosten wordt door de zorgverzekeraar namelijk alleen via een regio-organisatie uitbetaald.
4Waarom worden er bedragen gedeclareerd door Rijnmond Dokters?
Vier keer per jaar vindt u een bedrag terug op uw overzicht dat is overgemaakt aan Rijnmond Dokters. Dit is voor de ondersteuning die Rijnmond Dokters biedt aan de huisartsenpraktijken in regio Rijnmond.

De gelden worden onder andere gebruikt voor;
  • Het geven van scholingen aan de huisartsen en hun medewerkers
  • Namens uw huisarts afspraken maken met andere organisaties over het verbeteren van de zorg in uw wijk of gemeente
  • Het ondersteunen van de huisarts bij het leveren van zorg aan ouderen
  • Advies geven over het gebruik van internet en computer
  • Continuïteit van de huisartsenzorg

Indien u in de ketenzorg zit, worden er ook bedragen gedeclareerd voor het ondersteunen van chronische zorg zoals diabetes, hart- en vaatziekten, astma en COPD.

Alle declaraties die namens Rijnmond Dokters worden gedeclareerd vallen onder de basisverzekering en worden niet bij u in rekening worden gebracht.
5Wie hebben er inzicht in mijn gegevens?
Dit hangt ervan af of u in wel of niet in de ketenzorg zit.

Indien u niet in de ketenzorg zit, heeft Rijnmond Dokters geen inzicht in uw gegevens.

Indien u wel in de ketenzorg zit, hebben alle betrokken zorgverleners met uw goedkeuring inzage in een deel van uw elektronisch dossier. Een zorgverlener ziet alleen de informatie die voor hem van belang is.
6Kan ik kiezen voor een behandelaar die niet bij Rijnmond Dokters is aangesloten?
Ja, u mag een behandelaar kiezen die niet bij Rijnmond Dokters is aangesloten. Wanneer u een behandelaar kiest die niet is aangesloten bij Rijnmond Dokters kan dit mogelijk wel ten kosten gaan van het eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft over de overzichten van uw verzekeraar, dan kunt u bellen naar uw zorgverzekeraar of met Rijnmond Dokters.

Rijnmond Dokters: 010-7501500

Mail: [email protected]