Dit zorgprogramma richt zich op het gestructureerd in de gaten houden en behandelen van patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2). Eén van de doelen is het terugdringen of stabiliseren van deze aandoening. Het zorgprogramma diabetes bestaat uit richtlijnen gebaseerd op de vigerende standaarden van de NHG, NDF, LTA’s. 

Declaratieverrichtingen

Declarabele verrichtingen

De volgende verrichtingen kunnen door huisarts als M&I-module apart worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar:


 • ECG
 • Doppler onderzoek
 • EAI

Niet-declarabele verrichtingen

De volgende verrichtingen kunnen door huisarts niet apart worden gedeclareerd bij Rijnmond Dokters noch bij de zorgverzekeraar:


 • Diabetes gerelateerd consult huisarts
 • Consult POH
 • Instellen op insuline
 • Diabetes gerelateerde laboratoriumonderzoeken
 • Voedingsadvies
 • Voetscreening
 • Ondersteuning zelfmanagement
 • Fundusonderzoek
 • Stop met roken

GLP1-agonist en SGLT2-remmer

In de nieuwe NHG-Standaard DM2 zijn SGLT2-remmers en GLP1-agonist een voorkeursmiddel bij mensen met DM2 én een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, chronische nierschade en hartfalen.

De SGLT2-remmers hebben belangrijke aandachtspunten bij het gebruik. Om dit makkelijker voor u te maken heeft Langerhans samen met het NHG en de DiHAG een formulier ontwikkeld. Klik hier

Lees hier de richtlijn voor:

Bekijk hier de ZN formulieren voor de vergoeding van:

Luister de podcast van Huisarts & Wetenschap over de ervaringen van de bijwerkingen van SGLT2-remmers.

Nieuwe digitale diabetesbehandeling Clear.bio

Rijnmond Dokters werkt samen met Clear.bio om DM2-patiënten van persoonlijk voedingsadvies te kunnen voorzien. Met een glucosesensor, een slimme app en een echte diëtist achter de chat krijgen jouw diabetespatiënten gepersonaliseerde voedingsinzichten, tips en begeleiding om thuis hun eetgedrag en bloedsuikerwaarden te verbeteren.

Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? U kunt bij Clear.bio een demo van 30 minuten inplannen.

Wilt u meer weten over Clear.bio?

 • Bekijk het stappenplan voor een verwijzing.
 • Vraag hier patiëntfolders aan.
 • Klik hier om contact met Clear.Bio op te nemen.

Diabetes2.nl

Wij wijzen u graag op de website van Langerhans. Op deze website vindt u allerlei handige informatie zoals nieuwsflitsen, podcasts, een forum voor praktijkondersteuners, etc.

Verwijzing podotherapeut

Een belangrijk onderdeel van de zorg voor patiënten met DM2 is voetzorg. Er zijn daarom verwijs- en samenwerkingsafspraken gemaakt met de podotherapeut. Deze zijn gebaseerd op de NHG standaard diabetes en de zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera (2019).

Ook is er een samenvattingskaart beschikbaar waarop de Sims classificiatie en de zorgprofielen worden toegelicht.

Laaggeletterdheid in de spreekkamer

Laaggeletterden of anderstaligen krijgen vaak geen passende diabeteszorg. De huidige zorg houdt onvoldoende rekening met de (culturele) achtergrond en de mate van geletterdheid van deze groep mensen. De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) wil hier wat aan doen. Ze hebben de website Diversiteitindiabetes.nl opgezet om behandelaars in de eerste en tweede lijn te ondersteunen bij de behandeling van deze groep. Met materialen voor in de spreekkamer, zoals een taalzelftest en een tolkentelefoonApp, achtergrondinformatie, stappenplannen en checklists.

Diabetes en de ramadan

Voor mensen met diabetes kan het vasten tijdens de ramadan gezondheidsrisico's geven, denk aan ernstige hypo's of hypers. Voor deze groep is het belangrijk om vrijstelling te vragen. Om ontregeling te voorkomen is het verstandig om patiënten die meedoen met de ramadan goede voorlichting te geven en de medicatie aan te passen.

Bekijk hieronder video's in het Marokkaans-Arabisch, Berbers en Turks over diabetes en de ramadan

Protocollen en documenten

Titel
Richtlijnen starten met GLP1-agonist
Diabetes 11 oktober 2023
Verwijsafspraken podotherapeut
Diabetes 1 februari 2023
VERENSO Richtlijn Diabetes
Diabetes 13 september 2023
Voorkomen dubbelloops factureren dietiek
Diabetes 8 december 2022
Samenvattingskaart voetzorg
Diabetes 13 september 2023
Protocol kleine ingrepen
Diabetes 21 december 2022
Links
Diabetes 8 december 2022
Kleine versie koolhydraatbeperkt eten
Diabetes 8 december 2022
Richtlijnen Fundusscreening
Diabetes 8 december 2022
Invulformulier SGLT2-remmer
Diabetes 8 december 2022
Richtlijnen diabetes in remissie
Diabetes 8 december 2022
Handleiding medicatieafbouw Diabetes
Diabetes 8 december 2022
NHG-standaard zeerhoogrisicopatienten
Diabetes 8 december 2022
Landelijke transmurale afspraken DM2
Diabetes 8 december 2022
Diabeteszorg hoogbejaarden
Diabetes 8 december 2022
Diabetes en Ramadan medicatiekaart
Diabetes 8 december 2022

  Patiëntenbrieven

  Titel
  Voorbeeldbrief terugverwijzing patiënt eerstelijn
  Patiëntenbrieven diabetes 3 april 2024
  Voorbeeldbrief afzien van deelname zorgprogramma diabetes
  Patiëntenbrieven diabetes 3 april 2024
  Voorbeeldbrief herinnering uitnodiging controle afspraak no show
  Patiëntenbrieven diabetes 3 april 2024
  Voorbeeldbrief uitnodiging controle afspraak
  Patiëntenbrieven diabetes 3 april 2024

   Contact

   Heeft u vragen over het zorgprogramma diabetes, wilt u meer informatie over de kwaliteitsgroep of wilt u zich aansluiten bij dit zorgprogramma? Stuur dan een mail aan [email protected].